Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, która będzie obowiązywać od 17 listopada 2023 roku, obliguje pracodawcę do refundowania pracownikom nie tylko okularów, ale i szkieł kontaktowych. Jako ciekawostkę warto zaznaczyć, że we wcześniejszych latach urzędy akceptowały wydatki poniesione przez pracodawców na nabycie szkieł kontaktowych pracowników i mogli je zaliczać do kosztów uzyskania przychodu. Warunkiem zakupu jest dostarczenie przez pracownika zaświadczenia od lekarza potwierdzającego wadę wzroku. Ten przywilej jest dedykowany dla osób używających laptopa do wykonywania powierzonych obowiązków. Pracownik ma także możliwość zażądać od pracodawcy nabycia monitora stacjonarnego. Ten przepis obowiązuje osoby pracujące w biurze oraz w formie pracy hybrydowej. szkla kontaktowe dla pracownika w kosztach firmy

Dofinansowanie na soczewki od pracodawcy - krok po kroku

Występuje kilka form dofinansowania zakupu soczewek kontaktowych albo okularów. Zatrudniona osoba otrzymuje soczewki korekcyjne za darmo albo reguluje niewielką opłatę.

Nie jesteśmy w stanie podać, ile wynosi dofinansowanie, gdyż jego wartość jest uzależniona od pracodawcy opłacającego zakup.

Refundacja za soczewki odbywa się na jeden z dostępnych sposobów:
  • zapłata za soczewki w postaci pieniężnej,
  • zwrot poniesionych przez pracownika kosztów za soczewki,
  • zakup dopasowanych soczewek.
Jeżeli pracownik chce uzyskać dokładne informacje, jak wygląda dofinansowanie, powinien skierować zapytanie do działu HR, kadr albo działu księgowości. Jeżeli firma akceptuje zasadę zwrotu pieniędzy za nabyte soczewki, jako dowód zakupu wymagane jest dostarczenie faktury imiennej.

Refundacja soczewek kontaktowych a przepisy prawa

Art. 9 ust. 3 Dyrektywy Rady z dnia 29 maja 1990 roku w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe przed wprowadzeniem nowelizacji przepisów pozwalał pracownikom uzyskać refundację zakupu okularów oraz szkieł kontaktowych. Warunkiem przyznania dofinansowania są badania profilaktyczne potwierdzające konieczność stosowania okularów albo szkieł korygujących wzrok.

Dla kogo dedykowane jest dofinansowanie na nabycie soczewek kontaktowych?

Dofinansowanie soczewek kontaktowych jest dedykowane dla osób spełniających następujące warunki:
  • wykonywana praca wymaga od pracownika spędzenie co najmniej 4 godzin na dzień przed ekranem komputera,
  • zatrudniona osoba pracuje na obszarze zakładu pracy (wymagany jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę),
  • pracownik uzyska zaświadczenie od lekarza potwierdzające wadę wzroku.

Na refundację nie wpływa staż pracy, stanowisko albo doświadczenie. W praktyce często osoby, które przepracowały w firmie wiele lat, otrzymują wyższą kwotę dofinansowania. Wartość dofinansowania jest uzależniona także od czasu spędzanego przed komputerem.

Dofinansowanie zakupu soczewek albo okularów następuje najczęściej raz na 2, albo 3 lata. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u pracodawcy albo w poszczególnych działach.

Zaświadczenie od lekarza jako warunek uzyskania refundacji soczewek kontaktowych

Aby skorzystać z dofinansowania soczewek kontaktowych, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia przygotowanego przez lekarza w trakcie kontrolnych badań okresowych. W dokumencie musi znaleźć się informacje, iż zatrudniona osoba ma wadę wzroku, co wymaga noszenia okularów korekcyjnych w trakcie podejmowania obowiązków zawodowych.

Jeżeli wzrok pracownika znacznie się pogorszył, a badania okresowe zostaną przeprowadzone dopiero za kilka miesięcy, warto udać się do pracodawcy, który skieruje na dodatkowe badania.

Należy mieć świadomość, że pracodawca dofinansuje zakup podstawowych soczewek. Aby uniknąć zakupu niewłaściwego modelu czy marki, warto uzyskać szczegółowe informacje od pracodawcy. Kolorowe soczewki nigdy nie są refundowane.


Data publikacji: 2023-11-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU