Jednym z obowiązków pracodawcy jest nieodpłatne dostarczenie pracownikowi środków ochrony indywidualnej, których celem jest zabezpieczenie pracownika przed czynnikami niebezpiecznymi dla niego w jego miejscu pracy. Do takich środków zaliczają się między innymi okulary. okulary dla pracownika

Zakup okularów dla pracownika

Każdy pracownik, który wykonuje pracę przy komputerze ma prawo ubiegać się o zwrot pieniędzy wydanych na zakup okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych pod warunkiem, że: 
  • korzysta z monitora ekranowego przez przynajmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy
  • szkła korekcyjne musi stosować zgodnie z zaleceniem lekarza po wykonanych badaniach okulistycznych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.
Kwestie związane ze zwrotem środków pieniężnych na zakup okularów korekcyjnych przez pracownika zostały uregulowane w par. 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawca ma prawo zaliczyć wydatek na okulary dla pracownika do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ zabezpiecza on źródło przychodu pracodawcy,  zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

W przypadku kiedy pracownikowi pogarsza się wzrok, to ma on prawo zwrócić się do pracodawcy o wydanie mu skierowania na dodatkowe badania. Kiedy zostanie potwierdzone powstanie wady lub jej zwiększenie, to pracownik może zakupić okulary lub szkła kontaktowe, za które pracodawca ma obowiązek zwrócić mu koszty poniesionego zakupu. 

W rozporządzeniu nie została wskazana wysokość zwrotu. Pracodawca może odmówić zwrotu całej poniesionej kwoty, zwłaszcza w sytuacji kiedy jest ona zbyt wysoka oraz ma prawo uregulować kwestie związane z kwotą refundacji dla pracownika i ustalić górną granicę zwrotu. Jednak nie powinna to być kwota niższa od kosztu robocizny i zakupu szkieł jakie zalecił lekarz oraz zakupu oprawek przynajmniej w podstawowym standardzie. 

Refundacja okularów, a przychód dla pracownika

Refundacja okularów stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT wszelkie świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty za te świadczenia jakie przysługują pracownikowi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym, pod warunkiem, że zasady ich przyznawania wynikają z oddzielnych ustaw lub przepisów wykonawczych. Wynika z tego, że zwrot kosztów za zakup okularów jest dla pracownika przychodem, który zwolniony jest z opodatkowania. 

Z powyższego zwolnienia można skorzystać tylko w sytuacji kiedy zostaną spełnione wszystkie warunki wymienione w rozporządzeniu. Jeżeli chociaż jeden z nich nie zostanie spełniony, to pracownik zostaje objęty obowiązkiem zapłaty podatku, jak np.: wtedy kiedy otrzyma refundację na zakup okularów, a nie korzysta z monitora w czasie dłuższym niż połowa dobowego wymiaru czasu pracy. Ze zwolnienia nie skorzysta też pracownik, który wykonał badania na podstawie, których otrzymał zalecenie noszenia okularów korekcyjnych lub soczewek, ale nie otrzymał na te badania skierowania z miejsca pracy. 

Zakup okularów jako wydatek osobisty przedsiębiorcy

Zakup okularów lub szkieł kontaktowych stanowi dla przedsiębiorcy wydatek osobisty, który nie wiąże się z prowadzoną działalnością. Z tego powodu nie można zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdzeniem tego jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sygn. ITPB1/415-790/08/AK: 

wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu ochronę jego zdrowia. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do poczynienia zakupu okularów z odpowiednimi szkłami niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Poniesienie wydatków na zakup okularów nie ma realnego wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów.


Data publikacji: 2021-05-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU