Od 1 stycznia 2022 roku wysokość składki zdrowotnej będzie różna w zależności od wybranej formy opodatkowania przychodów bądź dochodów. brak przychodow na ryczalcie skladka zdrowotna

Składka zdrowotna – nowe obowiązki od 2022 roku

Od 2022 roku przedsiębiorcy będą mieli obowiązek wysyłania każdego miesiąca deklaracji do ZUS-u począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2022 składanego w lutym. Wysokość składki zdrowotnej osób rozliczających się ryczałtem będzie uzależniona od wysokości osiągniętych przychodów w danym roku. 

Składka zdrowotna, a brak przychodów w działalności

Na chwilę obecną brak jest przepisów, które regulowałyby kwestie związane z wysokością i zapłatą składki zdrowotnej w sytuacji kiedy przedsiębiorca nie osiągnie przychodu, dlatego uznaje się, że składkę zdrowotną należy:
  • naliczyć od podstawy wynoszącej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 roku jeżeli przychody mieszczą się w kwocie do 60 000 zł
  • obliczyć składkę w oparciu o kwotę przychodów z poprzedniego roku kalendarzowego pomniejszoną o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe). Ustalona w ten sposób miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie musiała być stosowana przez cały rok kalendarzowy. 
Miesięczne deklaracje składane do ZUS-u (ZUS DRA) będą posiadały ustalony nowy wzór, w którym znajdzie się miejsce na deklarację dotyczącą wysokości składki zdrowotnej.  


PRZYKŁAD
Przedsiębiorca w 2021 roku opodatkował działalność ryczałtem. Przez cały rok osiągnął przychód w wysokości 200 000 zł (kwota po odliczeniu zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne). W marcu i kwietniu nie osiągnął żadnego przychodu. W jakiej wysokości zapłaci składkę zdrowotną? 

Odpowiedź:
Przedsiębiorca może zapłacić składkę zdrowotną w wysokości 324 zł wynikającą z wyliczenia: 6 000 zł x 60% x 9%. Zakłada się, że wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 wyniesie 6 000 zł.

Przedsiębiorca może też zapłacić składkę zdrowotną w wysokości 540 zł wynikającą z wyliczenia: 6 000 zł x 100% x 9%. Przychody przedsiębiorcy za poprzedni rok podatkowy mieszczą się w limicie kwotowym do 300 000 zł, dlatego w tym przypadku można również zastosować kwotę 6 000 zł w podstawie do naliczenia składki zdrowotnej w wysokości 9%.


Data publikacji: 2021-12-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Jacek
04 Luty 2022

Czy można do ZUS deklarację o miesięcznej wpłacie składki zdrowotnej przesyłać przez internet?

 
FakturaXL
05 Luty 2022

Tak, można taką deklarację przesłać programem Płatnik lub po zalogowaniu do ePUAP ZUS z użyciem ePłatnika.
Program FakturaXL generuje druk ZUS DRA, który można zaimportować w tych programach. W ePłatniku, należy wybrać zakładkę Dokumenty > Import Kedu.