Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). W art. 23 ustawy znajduje się zbiór wydatków nienależących do kosztów podatkowych. okulary korekcyjne kosztem firmy

Zbiór wydatków nienależących do kosztów podatkowych

zawiera spis wydatków, których nie zalicza się do kosztów podatkowych. Jednak brak kosztu w zbiorze nie oznacza, że taki wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodów. W zbiorze nie zostały określone niektóre koszty, między innymi te związane z zakupem okularów korekcyjnych i soczewek. 

Okulary korekcyjne dla pracownika w kosztach uzyskania przychodu

Jednym z obowiązków pracodawcy zatrudniającego pracownika pracującego na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy jest zapewnienie mu okularów w przypadku jeżeli:
  • wyniki badań okulistycznych pracownika wskazują na potrzebę noszenia przez niego okularów (występuje wada wzroku)
  • pracownik korzysta w pracy z monitora ekranowego przynajmniej w połowie dobowego wymiaru czasu pracy lub dłużej.
Jest to zgodne z par. 2 pkt 4 i par. 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Jeżeli wystąpią w/w przypadki, to przedsiębiorca ma prawo zaliczyć wydatki poniesione na okulary korekcyjne dla pracownika do kosztów uzyskania przychodów. Taki wydatek spełnia wymagania z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych. Dla pracownika świadczenie zwolnione jest z PIT. 

Okulary korekcyjne dla przedsiębiorcy w kosztach uzyskania przychodu

W przypadku przedsiębiorcy zakup okularów korekcyjnych, które nawet jeśli są mu niezbędne w pracy, traktowany jest jako wydatek osobisty, który nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jest to oficjalne stanowisko organu podatkowego. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lutego 2009 roku o sygn. ITPB1/415-790/08/AK, w której stwierdził, że: 

wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu ochronę jego zdrowia. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do poczynienia zakupu okularów z odpowiednimi szkłami niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Poniesienie wydatków na zakup okularów nie ma realnego wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów.


Data publikacji: 2021-02-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU