Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dowiadujemy się, że koszty uzyskania przychodów to wszelkiego rodzaju wydatki, które zostają poniesione przez przedsiębiorstwo, aby uzyskać przychody oraz zachować bądź zabezpieczyć źródła przychodów. Jednakże występuje wyjątek od tej zasady, o którym mowa w art. 23. Artykuł ten wymienia wszystkie wydatki, które zostają poniesione przez przedsiębiorstwo, a nie są wliczane do kosztów uzyskania przychodu. okulary kosztem podatkowym
Ważne jest, aby nie traktować kosztów o których nie ma mowy w art. 23 jako pewnych kosztów uzyskania przychodu, gdyż w praktyce tak to nie wygląda. Zbiór o którym mowa nie wspomina o zakupie okularów korekcyjnych oraz soczewek. Przeczytaj artykuł do końca, a dowiesz się czy możliwe jest wliczenie zakupu okularów oraz soczewek za koszty uzyskania przychodów?

Okulary dla pracowników w kosztach

Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, wydane 1 grudnia 1998 roku dowiadujemy się, że wśród pracowników korzystających z monitorów ekranowych, pracodawca zobligowany jest do zakupienia pracownikom okularów, gdy:
  • wyniki badań okulistycznych, które otrzymane zostały po konsultacji specjalistycznej jednoznacznie wykazują konieczność zastosowania okularów (wada wzroku),
  • pracownicy mają do czynienia z monitorem ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
Jeśli okulary będą zakupione dla pracownika na podstawie powyższych przykładów, stanowią one koszt uzyskania przychodu. Wydatek jest zgodny z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, a dodatkowo wydatek ten jest uwarunkowany przepisami prawa.

PIT pracownika, który wymaga okularów jest zwolniony z tego świadczenia i nie gra roli czy pracodawca zapłaci za koszty zakupu okularów czy może pracownik musi sam ponieść ten wydatek.

Zakup okularów przez właściciela firmy

Nieco inaczej postrzegana jest sytuacja, w której to przedsiębiorca kupuje sobie okulary. Nie ma znaczenia, że przedsiębiorca potrzebuje okularów do pracy, wydatek ten z góry postrzegany jest jako wydatek osobisty, który nie odnosi się do prowadzonej działalności gospodarczej.

Poniżej, cytujemy interpretację indywidualną ITPB1/415-790/08/AK, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2009 r. Brzmi ona następująco:

(...) wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu ochronę jego zdrowia. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do poczynienia zakupu okularów z odpowiednimi szkłami niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Poniesienie wydatków na zakup okularów nie ma realnego wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów.

Ostatnia aktualizacja: 2020-08-28
Data publikacji: 2018-07-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU