Wynajem mieszkania to dla wielu osób dodatkowy zarobek, który ułatwia spłatę kredytu hipotecznego. Oprócz niewątpliwych korzyści należy również mieć świadomość występujących zagrożeń. Jedną z nich jest nieuczciwy najemca. Zapobieganie nieprzyjemnym sytuacjom jest możliwe, ale trzeba wiedzieć, jak. Służy do tego właśnie umowa najmu okazjonalnego. umowa najmu okazjonalnego u notariusza

Najem okazjonalny – jak funkcjonuje?

Podpisując tradycyjną umowę najmu mieszkania, właściciel nie zyskuje żadnej ochrony, co może zachęcić nieuczciwego najemcę do postępowania wbrew ogólnie przyjętym zasadom. Najczęściej oznacza to brak płatności za wynajem albo regulowanie płatności w terminie późniejszym niż wskazany w umowie. Jednak wielokrotnie problem przybiera ogromne rozmiary, a mianowicie lokal jest zajmowany mimo zgody właściciela, a najemca nie ma zamiaru go opuszczać.

Na szczęście istnieje skuteczny sposób na zabezpieczenie się przez właścicieli, a mianowicie umowa najmu okazjonalnego, w której najemca wyraża zgodę na dobrowolne poddanie się egzekucji. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli najemca, który nie reguluje na czas czynszu i ma wypowiedzianą umowę, nie chce opuścić mieszkania, może zostać z niego natychmiast eksmitowany – to oszczędność czasu i możliwość skutecznego działania przez właściciela.

Jak przygotować umowę najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego jest obszernym dokumentem, gdzie jedna część to oświadczenie woli najemcy, stanowiące zabezpieczenie dla właściciela. Zawierając umowę najmu okazjonalnego, w razie eksmisji właściciel nie ma obowiązku znaleźć lokalu socjalnego dla najemcy, co zdecydowanie ułatwia usunięcie niechcianego lokatora.

Umowę najmu okazjonalnego zawiera się u notariusza, będącego funkcjonariuszem publicznym, dzięki czemu wiarygodność dokumentu nie może zostać podważona przed sądem.

Ten rodzaj umowy cieszy się coraz większą popularnością, gdyż zapewnia ochronę właściciela mieszkania przy niewielkim nakładzie pracy – wystarczy wizyta u notariusza, która pozwoli uniknąć konieczności szukania lokalu socjalnego w razie eksmisji lokatorów.

Gdzie zawrzeć umowę najmu okazjonalnego?

Przepisy nie wymagają zawarcia umowy najmu okazjonalnego u notariusza. Wymogiem jest forma pisemna, pod rygorem nieważności. Jednak obecność notariusza jest konieczna ze względu na obowiązek dodania załączników, z których jeden musi być przygotowany jako akt notarialny.

Najemca składa oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i wydaniu lokalu na żądanie właściciela. W umowie najmu u notariusza może znaleźć się notarialne poświadczenie podpisów, co również jest przydatne.

W kolejnym dokumencie najemca podaje adres lokalu, gdzie może zamieszkać w razie eksmisji.

Kolejny dokument to zgoda właściciela alternatywnego mieszkania na przyjęcie najemcy w przypadku ewentualnej eksmisji. Notarialne poświadczenie obejmuje również podpis właściciela drugiego lokalu, co dla wynajmującego oznacza pewność, że istnieje miejsce, do którego najemca może się udać.

Umowa najmu okazjonalnego – termin ważności

Jednym z obowiązkowych elementów umowy najmu okazjonalnego jest wskazanie czasu, na jaki zawierany jest najem, nie może być dłuższy niż 10 lat. Jeżeli termin nie zostanie wskazany, umowa jest nieważna.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego – w jakich okolicznościach?

Umowa najmu okazjonalnego ma termin ważności, jednak występują przesłanki umożliwiające wypowiedzenie najmu przed zakończeniem wynajmu:
  • jeżeli najemca używa lokalu w sposób niezgodny z zawartą umową.
  • jeżeli najemca ma zaległości w płatnościach za minimum 3 miesiące. W tym przypadku wymogiem jest deklaracja wynajmującego o chęci wypowiedzenia umowy,
  • jeżeli najemca podnajął lokal innym osobom, a wynajmujący nie został o tym poinformowany bądź oddał lokal w bezpłatne użytkowanie.

Najemcy również przysługuje prawo zakończenia umowy najmu okazjonalnego, pod jednym warunkiem – w lokalu występują wady stanowiące zagrożenie dla zdrowia albo życia najemcy. W praktyce oznacza to na przykład grzyb uwarunkowany wysoką wilgotnością powietrza.

W celu uniknięcia błędów i nieścisłości w umowie powinna znaleźć się informacja o stanie technicznym lokalu.

Kilka słów podsumowania

Wynajmując mieszkania, warto podpisać umowę najmu okazjonalnego, gdyż lepiej chroni właściciela mieszkania i pozwala zabezpieczyć się przed nieuczciwym najemcą. Wymogiem jest przygotowanie umowy w formie pisemnej i załączników potwierdzonych notarialnie.


Data publikacji: 2024-02-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU