Niedawno zmieniły się przepisy dotyczące wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość. Przedsiębiorca, który dokonuje takich transakcji w celu uproszczenia rozliczenia powinien zarejestrować się do OSS. Jakie mogą być konsekwencje jeżeli zgłoszenie do OSS będzie złożone po terminie? Zgłoszenie po terminie do OSS

Termin rejestracji do OSS

Przedsiębiorca, który sprzedaje towary wewnątrz Unii Europejskiej w celu rozliczenia podatku powinien zarejestrować się jako podatnik VAT w każdym kraju unijnym, w którym dokonuje sprzedaży towarów na rzecz konsumentów. Chcąc tego uniknąć może wybrać uproszczony sposób rozliczania transakcji wewnątrzunijnych rejestrując się do procedury OSS. W zmienionej ustawie o podatku VAT został wskazany termin, w którym powinna nastąpić rejestracja. Jeżeli podatnik chce korzystać z procedury unijnej w państwie członkowskim identyfikacji, to musi zgłosić taką chęć w terminie nie późniejszym niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce okoliczność wymagająca powiadomienia. Taką okolicznością może być np.: przekroczenie progu 42 000 zł, czyli 10 000 euro. 
Polska jest państwem członkowskim identyfikacji dla polskiego przedsiębiorcy, którego siedziba działalności gospodarczej znajduje się w kraju. 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca z Polski dokonuje transakcji w ramach WSTO. W sierpniu 2021 roku przekroczył limit sprzedaży 42 000 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli chce rozliczać się w jednym kraju, to powinien zarejestrować się do procedury OSS w terminie do 10 września 2021 roku. 

Zgłoszenie do OSS po terminie

Rejestracja do procedury OSS jest aktywna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego, który następuje po kwartale, w którym podatnik poinformował o zamiarze korzystania z procedury OSS.

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie terminowej rejestracji do OSS zaprezentowane w pytaniach i odpowiedziach na temat VAT w handlu elektronicznym jest takie, że jeżeli przedsiębiorca nie dotrzyma terminu, to ma obowiązek rejestracji i rozliczenia VAT bezpośrednio w państwie członkowskim konsumpcji. W przypadku kiedy zgłoszenie do OSS nastąpi dzień po terminie, to w takiej sytuacji rozliczenie z zastosowaniem OSS będzie możliwe dopiero od transakcji dokonanych od 1 października 2021 roku. Sprzedaż w ramach WSTO z sierpnia i września musi być rozliczona w kraju konsumenta. Oznacza to, że przedsiębiorca musi zarejestrować się do podatku VAT w danym kraju unijnym i dokonać w nim rozliczenia podatku VAT.

Procedura VAT OSS i IOSS w programie FakturaXL

Opcja wystawiania faktur w procedurze OSS jest domyślnie wyłączona w programie.
Można ją włączyć w Ustawienia > Faktury zaznaczając opcję "Procedura VAT OSS" pod stawkami podatku.

Podczas wystawiania Faktury VAT w polu Kraj należy wybrać jeden z krajów UE, a pole NIP pozostawić puste. W pozycjach na fakturze pojawią się wtedy stawki podatku VAT obowiązujące w wybranym kraju, a poniżej opcja wyboru typu sprzedaży (usługa lub towar).
Faktura w procedurze OSS, wystawianie

Wszystkie wystawione faktury w procedurze OSS nie są widoczne w JPK_V7M, ponieważ plik ten dotyczy jedynie krajowego podatku VAT. Pojawiają się natomiast w Ewidencji sprzedaży VAT OSS, którą można wygenerować w dziale Raporty.
Ewidencja sprzedaży VAT OSS

Zobacz również sekcję pomocy: Jak wystawić fakturę OSS i prowadzić Ewidencję VAT OSS w programie?


Data publikacji: 2021-08-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU