Jeżeli pracownik zdecyduje się oddać krew, przysługuje mu prawo do zwolnienia z pracy. Czy tak samo przedstawia się sytuacja przedsiębiorcy? Zanim na świecie wybuchła epidemia COVID, po oddaniu krwi przysługiwał jeden dzień wolny od pracy. Jednak 20 kwietnia 2023 został on rozszerzony na 2 dni i tak ma już pozostać. wolne l4 za oddanie krwi przez pracownika przedsiebiorce

Oddanie krwi przez pracownika a wolne od pracy

Po wprowadzonej nowelizacji przepisów pracownik otrzymuje 2 dni wolnego za oddanie krwi. Ilość dni nie jest uwarunkowana stanem zagrożenia epidemiologicznego. To trwała i korzystna zmiana. Pracownik ma wolne w dniu oddawania krwi oraz na następny dzień. Z zastrzeżeniem, że musi to być dzień kolejny, czyli pracownik oddający krew w piątek, nie ma wolnego piątku i poniedziałku, ale piątek i sobotę.

Czy przedsiębiorcy oddającemu krew przysługuje L4?

Kwestia przedsiębiorcy oddającego krew jest nieco bardziej skomplikowana, dlatego temat stanowił przedmiot Interpelacji nr 25691 w sprawie zwolnienia z obowiązkowych składek honorowych dawców krwi prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

W trakcie Interpelacji padły następujące pytania:
  • czy honorowo oddającemu krew przedsiębiorcy nie winno przysługiwać przynajmniej zwolnienie z obowiązkowych składek uwzględniających każdorazowo 2 dni po donacji, które przysługują, chociażby pracownikom?
  • czy w przypadku, gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca, te dwa dni wolnego przysługujące każdemu honorowemu dawcy nie powinny być dla przedsiębiorcy traktowane np. jako zwolnienie lekarskie?

Uzyskana odpowiedź jest negatywna – w przypadku obu pytań.

Odpowiedź poselska przedstawia się następująco:

(…) nie należy porównywać albo też próbować zrównać pod każdym względem sytuacji osób prowadzących pozarolniczą działalność z pracownikami. (…) pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Natomiast każdy przedsiębiorca sam decyduje jak kiedy i w jakich godzinach będzie pracował, jak również kiedy i jak długo będzie odpoczywał. (…).

Ministerstwo wskazało, że:

(…) określenie iż czas, w którym przedsiębiorca oddaje krew i podlega okresowym badaniom lekarskim dawców krwi, jest okresem niezdolności do pracy (przyznaniem zwolnienia lekarskiego) spowodowałoby właśnie powstanie nierówności między pracownikami, a osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność w kwestii objęcia ubezpieczeniami społecznymi (…).

Reasumując, jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się oddać krew, nie ma prawa skorzystać ze zwolnienia z wykonywania działalności gospodarczej. Przepisy wskazują, że niedostępne jest dla niego także zwolnienie L4.

Oddanie krwi a składki ZUS

Oddanie krwi nie ma żadnego wpływu na składki ZUS pracowników oraz przedsiębiorców, gdyż podlegają wtedy ubezpieczeniom społecznym, nawet jeżeli w danym dniu ich obowiązki nie będą wykonane.

Przepisy wskazują, że jedynym przypadkiem, gdy przedsiębiorca nie musi regulować składek ZUS, jest okres zawieszenia działalności gospodarczej. Jeżeli zawieszenie dotyczy tylko kilku dni w miesiącu, wartość składek jest rozliczana w pełni proporcjonalnie. Przedsiębiorca nie płaci za dni, kiedy działalność została przez niego zawieszona. Składka zdrowotna jest regulowana za cały miesiąc w pełnej wysokości i nie ma znaczenia, czy działalność była prowadzona przez 1, czy 30 dni.

Oddanie krwi a odliczenie od podatku

Oddanie krwi jest traktowane jako darowizna na cele pożytku publicznego, co oznacza, że może zostać rozliczona w rocznym PIT. Do obliczenia kwoty odliczenia należy pomnożyć ilość rocznie oddanej krwi wyrażonej w litrach przez 130 (wskaźnik, który się nie zmienia).

Ulga podatkowa dla krwiodawców jest dedykowana dla pracowników, a także przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych i na ryczałcie. Ta opcja nie jest dostępna dla firm rozliczających się z wykorzystaniem podatku liniowego.

Na podstawie podanych powyżej informacji jasno wynika, że pracownik zyskuje zdecydowanie więcej na oddaniu krwi niż przedsiębiorca. Może skorzystać ze zwolnienia z pracy, a do tego oddana krew zostanie odliczona od jego podatku.

Przedsiębiorca ma prawo tylko odliczyć krew od podatku, jednak z zastrzeżeniem, że firma jest opodatkowana na zasadach ogólnych albo ryczałtem. W przypadku podatku liniowego nie obowiązuje zwolnienie z pracy, nie można wybrać L4, zabrania się pomniejszania składek ZUS. Przedsiębiorca nie ma prawa odliczyć oddanej krwi od podatku.


Data publikacji: 2023-05-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
krzych
01 Październik 2023

Witam ponownie nawiązując do odpowiedzi poselskiej ze każdy przedsiębiorca sam ustala sobie czas pracy i dlatego nie należy mu się wolne za oddanie krwi jest odpowiedzią niedorzeczną i krzywdzącą. Każdy pracownik ma urlop płatny i może z niego skorzystać lub wziąć urlop bezpłatny.

krzych
03 Wrzesień 2023

Witam to jest dyskryminacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą , rolników i przedsiębiorców oni oddając krew nie mają dnia wolnego dodatkowo muszą zapłacić pracownikowi który oddał krew. Wielka niesprawiedliwość. Niech dalej oddają krew pracownicy budżetówki i mundurówki oraz zatrudnieni pozostali pracownicy którzy mają dni wolne od pracy płatne. Honorowe oddawanie krwi przez te osoby nie jest tak do końca honorowe, natomiast ci pozostali to prawdziwi bohaterzy!