Od stycznia 2023 roku zmienia się wysokość składek ZUS. Ile od nowego roku trzeba będzie zapłacić za ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy na pełnym i preferencyjnym ZUS-ie? wysokosc skladek zus 2023 rok

Składki na pełny ZUS od 2023 roku – podstawa wymiaru składki 

 • ubezpieczenia społeczne i FP (na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2023 rok) - 4 161 zł
 • ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym lub skalą podatkową - dochód przedsiębiorcy za miesiąc poprzedni
 • zależy od osiągniętych przychodów i wynosi odpowiednio: 60%, 100% lub 180% przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2022 roku – podmioty opodatkowane ryczałtem.

Składki na duży ZUS od stycznia do grudnia 2023 roku bez składki zdrowotnej


Wykaz wysokości poszczególnych składek:
 • ubezpieczenie emerytalne – 812,23 zł
 • ubezpieczenie rentowe – 332,88 zł
 • ubezpieczenie chorobowe – 101,94 zł
 • ubezpieczenie wypadkowe - 69,49 zł
 • Fundusz Pracy – 101,94 zł
Kwota składek razem bez dodatkowej składki na ubezpieczenie chorobowe – 1 316,54 zł
Kwota składek razem ze składką na ubezpieczenie chorobowe – 1 418,48 zł

Składki na preferencyjny ZUS w 2023 roku

Preferencyjny ZUS przeznaczony jest dla nowych firm. Może być stosowany przez 24 miesiące począwszy od 7 miesiąca do 30 miesiąca. Przez pierwsze 6 miesięcy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start. W tym okresie zobowiązany jest jedynie do zapłaty składki zdrowotnej. 
W przypadku niższego ZUS-u podstawę wymiaru składek stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia w kraju. W 2023 roku wynagrodzenie minimalne ma być podwyższane 2 razy. W związku z tym składki ZUS również będą podwyższane 2 razy. 


Podstawa wymiaru składek od stycznia do czerwca 2023 roku
 • ubezpieczenia społeczne – 1 047 zł
 • ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową lub podatkiem liniowym - dochód przedsiębiorcy za miesiąc poprzedni
 • zależy od osiągniętych przychodów i wynosi odpowiednio: 60%, 100% lub 180% przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2022 roku – podmioty opodatkowane ryczałtem. 

Podstawa wymiaru składek od lipca do grudnia 2023 roku
 • ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1 080 zł
 • ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową lub podatkiem liniowym - dochód przedsiębiorcy za miesiąc poprzedni
 • zależy od osiągniętych przychodów i wynosi odpowiednio: 60%, 100% lub 180% przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2022 roku – podmioty opodatkowane ryczałtem. 

Składki na preferencyjny ZUS w 2023 roku bez składki zdrowotnej


Rodzaj składek ZUS Styczeń – czerwiec 2023 r. Lipiec – grudzień 2023 r.
ZUS preferencyjny bez ubezpieczenia chorobowego (razem)
305,61 zł
315,26 zł
ZUS preferencyjny z ubezpieczeniem zdrowotnym (razem)
331,26 zł

341,72 zł
Wykaz składek
Ubezpieczenie emerytalne
204,37 zł

210,82 zł
Ubezpieczenie rentowe
83,76 zł

86,40 zł
Ubezpieczenie wypadkowe
17,48 zł

18,04 zł
Ubezpieczenie chorobowe

25,65 zł 26,46 zł


Ulga na start 2023

Podstawa wymiaru składki w 2023 r. 
 • ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową lub podatkiem liniowym - dochód przedsiębiorcy za miesiąc poprzedni
 • zależy od osiągniętych przychodów i wynosi odpowiednio: 60%, 100% lub 180% przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2022 roku – podmioty opodatkowane ryczałtem. 

Mały ZUS Plus 

Mały ZUS Plus zależy od wysokości uzyskanego przychodu/dochodu. Z małego ZUS Plus w 2023 roku skorzysta przedsiębiorca, którego przychody w 2022 roku nie przekroczyły kwoty 120 000 zł

ZUS – terminy wpłat

Składki ZUS muszą zostać opłacone w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Powyższy termin obowiązuje wszystkich przedsiębiorców niezależnie od tego, czy zatrudniają oni pracowników, czy też nie. 

Wysokość wynagrodzenia minimalnego w 2023 roku

W 2023 roku wysokość wynagrodzenia minimalnego zmieni się dwukrotnie:
 • od stycznia do czerwca:
  - minimalne wynagrodzenie brutto – 3 490 zł
  - minimalna stawka godzinowa brutto dla określonych umów cywilnoprawnych – 22,80 zł
 • od lipca do grudnia:
  - minimalne wynagrodzenie brutto – 3 600 zł
  - minimalna stawka godzinowa brutto dla określonych umów cywilnoprawnych – 23,50 zł.


Data publikacji: 2022-12-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Anonim
14 Grudzień 2022

skladki zus wysokie