Przedsiębiorcy zobowiązani są do zapłaty podatków oraz składek na ZUS. Składki na ubezpieczenia społeczne musi płacić każdy przedsiębiorca niezależnie od tego jakie osiąga przychody. Jeżeli przedsiębiorca zaczyna prowadzić działalność pierwszy raz w życiu, to może opłacać składki w preferencyjnej wysokości. kiedy placi sie pierwsza skadkę zus po zalozeniu firmy

ZUS – kiedy trzeba zapłacić pierwszą składkę? 

Składki za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej płaci się podobnie jak za kolejne miesiące rozliczeniowe. Obecnie przy jednoosobowej działalności gospodarczej w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Niższe stawki na ZUS w działalności gospodarczej

Na składki ubezpieczeniowe ZUS składają się składki na:
  • ubezpieczenie emerytalno-rentowe
  • ubezpieczenie wypadkowe
  • ubezpieczenie chorobowe – daje prawo do skorzystania z zasiłku chorobowego wypłacanego za dni choroby, składka jest dobrowolna
  • FP i FS
  • składkę zdrowotną.
Początkujący przedsiębiorca może opłacać składki na ZUS w niższej wysokości. Możliwości jest kilka. Przedsiębiorca może na próbę prowadzić działalność nierejestrowaną, od której nie odprowadza się składek na ZUS ani nie płaci podatków. Jednak w jej przypadku musi zostać spełnionych kilka warunków. Jednym z nich jest limit dochodów, który nie może przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej mogą liczyć na różne ulgi. Jedną z nich jest ulga na start obowiązująca przez okres 6 pełnych miesięcy. Skorzysta z niej przedsiębiorca, który spełni określone warunki, jak:
  • nieprowadzenie działalności na rzecz byłego pracodawcy
  • nieprowadzenie jakiejkolwiek działalności w okresie 60 miesięcy poprzedzających założenie działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca może również opłacać tzw. mały ZUS przez okres 24 miesięcy. 

Druk ZUS DRA – złożenie druku

Płatnik, który chce skorzystać z ulgi na start musi w tym celu złożyć informację na druku ZUS DRA. Wypełnienie deklaracji nie jest skomplikowane. Wystarczy wpisać właściwe informacje w odpowiednie pola. Należy podać między innymi dane osoby, za którą wpłacana jest składka, a także okres, za który jest płacona.

Druk ZUS DRA można złożyć na dwa sposoby: 


Data publikacji: 2023-09-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU