Rok 2023 przynosi szereg zmian w podatkach. Najważniejsze z nich dotyczą między innymi: ulg podatkowych, najmu prywatnego, amortyzacji mieszkań, a także zmian dokonywanych w formie opodatkowania, rozliczeń składki zdrowotnej, czy kwoty wolnej od podatku. zmiany podatkowe od 2023 roku

Zmiany w ulgach podatkowych

Od 2023 roku dostępne są nowe ulgi podatkowe:
 • ulga na powrót
 • ulga dla rodzin wielodzietnych (ulga 4+)
 • ulga dla seniora. 
Pracownik, który ma prawo do skorzystania z jednej z wymienionych ulg będzie mógł poinformować o tym pracodawcę w formularzu PIT-2 składanym w 2023 roku. Dzięki tej informacji pracodawca będący płatnikiem podatku PIT będzie mógł wyliczyć zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem ulgi podatkowej. Przychody do kwoty 85 258 zł zwolnione są z zapłaty podatku. Pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy (etat), który w 2023 roku nie osiągnie dochodu przekraczającego kwotę wolną od podatku (30 000 zł) będzie mógł złożyć do pracodawcy oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek PIT. 

Zmiana opodatkowania najmu prywatnego

Osoby osiągające przychód z najmu prywatnego będą mogły opodatkować go w 2023 roku  jedynie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od tego roku nie ma już możliwości rozliczania najmu na zasadach ogólnych. Każdy kto wynajmuje mieszkanie zapłaci od stycznia 2023 roku zryczałtowany podatek w wysokości 8,5% od kwoty najmu. Przychody przekraczające wartość 100 000 zł rocznie będą oprocentowane stawką ryczałtu 12,5%

Amortyzacja mieszkań po nowemu

W 2022 roku ulgą amortyzacyjną objęte były mieszkania nabyte do końca grudnia 2021 roku. Od stycznia 2023 roku obowiązuje zakaz amortyzowania wszystkich lokali mieszkalnych, również tych zakupionych do końca 2021 roku. Zakaz obejmuje zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorców. 

Zmiana formy opodatkowania

Przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku wybrali formę opodatkowania w postaci podatku liniowego lub ryczałtu będą mogli wyjątkowo w trakcie roku zmienić formę opodatkowania z podatku liniowego lub ryczałtu na zasady ogólne. Jeżeli uznają, że rozliczenie dochodu za 2022 rok na zasadach ogólnych jest dla nich bardziej korzystne w porównaniu z podatkiem liniowym lub ryczałtem. Taka możliwość wynika ze zmiany wysokości I progu podatkowego z 17% na 12%. Podatnik, który będzie chciał dokonać zmiany nie będzie musiał nic robić. Wystarczy, że złoży roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, zamiast PIT-36L lub PIT-28. 

Dłuższy termin na złożenie PIT- 28 

W 2023 roku został wydłużony termin na złożenie zeznania PIT-28. Roczne rozliczenie ryczałtu można złożyć do końca kwietnia danego roku. W 2023 roku dzień ten przypada w niedzielę, dlatego ostateczny termin mija 2 maja. Do końca 2022 roku był to koniec lutego. 

Składka zdrowotna z większym limitem odliczenia

Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie w formie podatku liniowego mają obowiązek zapłaty składki zdrowotnej w wysokości 4,9% dochodu. Zapłacone składki zdrowotne mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W tym zakresie obowiązuje limit, który w 2022 roku został ustalony na kwotę 8 700 zł. W 2023 roku jego wysokość została podniesiona do kwoty 10 200 zł

Składka zdrowotna – rozliczenie roczne

Przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia w 2023 roku rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w terminie do 20 maja 2023 roku. W wyniku rozliczenia niektórzy będą musieli dokonać dopłaty składki zdrowotnej. Przeważnie będzie to dotyczyć podatników rozliczających się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego. W przypadku nadpłaty Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien zwrócić ją na podany przez podatnika numer rachunku bankowego. Podatnik ma na podanie informacji miesiąc czasu licząc od dnia złożenia zeznania rocznego. 

Rozliczenie kwoty wolnej od podatku

Osoby pracujące na więcej niż jednym etacie mogą od 1 stycznia 2023 roku rozliczyć kwotę wolną od podatku u maksymalnie 3 pracodawców. W tym celu składają nowy formularz PIT-2, w którym podają pracodawcy informację o pomniejszeniu zaliczki na podatek dochodowy o:
 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) – zatrudnienie u jednego pracodawcy
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł) – zatrudnienie u dwóch pracodawców
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł) – zatrudnienie u trzech pracodawców.

Pozostałe zmiany dotyczące przedsiębiorców

Dodatkowo od stycznia 2023 roku:
 • wzrasta kwota do odliczenia lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zapłaconej składki zdrowotnej w 2023 r. z 8 700 zł do 10 200 zł - podatnicy rozliczający się za pomocą podatku liniowego
 • wzrasta stawka diety krajowej z 38 zł do 45 zł za dobę oraz wzrastają limity ryczałtu za nocleg do 67,50 zł i dojazd komunikacją miejską do 9 zł - pracownicy
 • wzrastają stawki dla diet zagranicznych i limit za nocleg – nowe stawki obowiązują od 29 listopada 2022 roku
 • wzrasta wysokość minimalnego wynagrodzenia – w 2023 roku jego wartość będzie zmieniała się dwa razy. Od 1 stycznia do końca czerwca wyniesie 3 490 zł brutto, a od 1 lipca 3 600 zł brutto
 • wzrastają składki na ZUS – przy preferencyjnym i małym ZUS-ie łączna wysokość składek będzie wynosić (bez składki zdrowotnej):
  • od 1 stycznia do 30 czerwca – 331,26 zł
  • od 1 lipca do 31 grudnia – 341,72 zł
 • wzrastają stawki na pełny ZUS - łącznie pełne składki wyniosą bez składki zdrowotnej:  1 418,48 zł 
 • obowiązek posiadania od 1 stycznia 2023 roku przez wszystkich samozatrudnionych i pracodawców konta na PUE ZUS
 • wzrastają stawki za kilometrówkę – od 17 stycznia 2023 roku. 

Stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Pojazd Od 14.11.2007 r. do 16.01.2023 r. Od 17.01.2023 r.
Samochód osobowy do 900 cm3 0,5214 zł 0,89 zł
Samochód osobowy powyżej 900 cm3 0,8358 zł 1,15 zł
Motocykl 0,2302 zł 0,69 zł
Motorower 0,1381 zł 0,42 zł


Data publikacji: 2023-01-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU