Z zasady deklarację VAT-7 składa się w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W niektórych przypadkach, po wcześniejszym złożeniu zawiadomienia, podatek VAT można rozliczać kwartalnie. Wtedy deklarację składa się do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, który jest rozliczany. Do kiedy VAT-7?

Rozliczenie miesięczne

Podatnik VAT rozliczający się miesięcznie, deklarację VAT-7 w formie pliku JPK_V7M powinien złożyć do 25 dnia następnego miesiąca.

Przykład:
Za miesiąc kwiecień 2021 deklarację VAT-7 należy złożyć do 25 maja 2021r.

Uwaga: od 1 października deklarację VAT-7 miesięczną zastąpił plik JPK_V7M. Ostatni raz deklarację VAT-7 wysyłamy za miesiąc wrzesień do 25 października. Za miesiąc październik 2020r. nie wysyłamy już deklaracji, zamiast tego do 25 listopada wysyła się plik JPK_V7M.

Rozliczenie kwartalne

Do rozliczenia kwartalnego bierze się pod uwagę kwartały kalendarzowe. Deklaracje składa się za:
I kwartał – do 25 kwietnia
II kwartał – do 25 lipca
III kwartał – do 25 października
IV kwartał – do 25 stycznia. 

Uwaga: od 1 października 2020 deklarację VAT zastąpił plik JPK_V7K. Ostatni raz deklarację VAT-7K wysyłało się za 3 kwartał do 25 października. Od 4 kwartału 2020 wysyłać należy plik JPK_V7K.

Korekta deklaracji

Dodatkowo obowiązkiem podatnika jest dokonanie korekty jeżeli prowadził czynności opodatkowane i zwolnione z podatku VAT (odliczenia na zasadzie proporcji ustalonej w roku poprzednim). Powyższej korekty należy dokonać w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D składanej za pierwszy okres rozliczeniowy kolejnego roku. Nie koryguje się poszczególnych deklaracji składanych w trakcie roku podatkowego. Zapłata podatku w związku ze złożoną korektą deklaracji nie wymaga zapłaty odsetek za zwłokę.

Ostatnia aktualizacja: 2021-07-08
Data publikacji: 2020-09-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Anonim
24 Wrzesień 2023

Jakie mogą być konsekwencje jeśli opóźnię się z płatnością VAT-u i zapłacę 27.

AMO
11 Październik 2022

plik wysyłamy do 25 dnia miesiąca następnego. A przelew bankowy do kiedy?

 
Faktura XL
11 Październik 2022

Zgodnie z Ordynacją podatkową terminem zapłaty podatku w obrocie bezgotówkowym (przelew) jest dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika.