Nowym rozwiązaniem finansowym udostępnionym przedsiębiorcom jest pożyczka leasingowa. Na czym polega? Kiedy, w jakich sytuacjach opłaca się z niej skorzystać? Jak należy ją rozliczyć? pozyczka leasingowa

Czym jest pożyczka leasingowa dla firm?

Pożyczka leasingowa to połączenie pożyczki oraz leasingu w jednym produkcie. Posiada cechy kredytu bankowego, a także leasingu operacyjnego. Doliczane do niej są odsetki, a przedmiot pożyczki jest własnością pożyczkobiorcy, który można nabyć za pomocą faktury, umowy kupna sprzedaży lub faktury VAT marża. Pożyczek udzielają firmy leasingowe. Jest ją łatwiej otrzymać w porównaniu z pożyczką bankową. Mogą z niej skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, również niebędącymi czynnymi podatnikami VAT oraz rolnicy nieprowadzący działalności gospodarczej. Za pomocą pożyczki leasingowej można sfinansować jedynie nabycie środków trwałych.

Przedmioty, które można nabyć za pomocą pożyczki leasingowej

 • samochody osobowe i dostawcze
 • pojazdy ciężarowe
 • maszyny rolnicze
 • sprzęt medyczny
 • pozostałe maszyny i urządzenia, również sprzęt IT
 • nieruchomości
 • popularne maszyny i urządzenia wyprodukowane przez renomowanych producentów.

Przedmioty, których nie można sfinansować za pomocą pożyczki leasingowej lub leasingodawcy niechętnie podejmują się ich finansowania

 • przedmioty importowane z krajów egzotycznych
 • nieruchomości będące za mało komercyjne
 • przedmioty o niewielkiej wartości
 • przedmioty stare
 • maszyny i przedmioty nietypowe (wykonywane na indywidualne zamówienie)
 • budowa hali lub fabryki
 • remont biura
 • adaptacja pomieszczeń sklepowych
 • modernizacja maszyn.

Pożyczka leasingowa, a podatek VAT

Przedsiębiorca, który nabędzie środek trwały za pomocą pożyczki leasingowej może od dokumentu jego zakupu odliczyć podatek VAT pod warunkiem, że zakup będzie służył działalności opodatkowanej i został w prawidłowy sposób udokumentowany fakturą VAT z danymi firmowymi. Podatek VAT może zostać odliczony dopiero w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę lub w jednym z dwóch (kwartalny okres rozliczenia) bądź trzech kolejnych okresów rozliczeniowych (miesięczny okres rozliczenia).

Jeżeli przedmiotem pożyczki jest pojazd, to dodatkowo można mówić o ograniczeniach w stosowanych odliczeniach podatku VAT. W sytuacji kiedy pojazd użytkowany jest w sposób mieszany (prywatnie i w firmie), to przysługuje odliczenie VAT w wysokości 50%.
Przedsiębiorca, który chce odliczyć podatek VAT w 100% musi spełnić dodatkowe warunki:
 • sporządzić regulamin użytkowania pojazdu
 • zgłosić pojazd na formularzu VAT-26
 • prowadzić kilometrówkę dla celów VAT. 
Dodatkowe warunki jakie muszą zostać spełnione w celu pełnego odliczenia VAT nie dotyczą pojazdów ciężarowych. 

Pożyczka leasingowa, a podatek PIT

Przedmiot jaki przedsiębiorca nabędzie w ramach pożyczki leasingowej jest jego własnością, dlatego ma on pełne prawo do uwzględnienia nabytego majątku do środków trwałych.
Nabyty majątek może zostać uznany za środek trwały jeżeli spełni jednocześnie wymienione poniżej warunki:
 • będzie stanowił własność lub współwłasność podatnika
 • będzie nabyty lub wytworzony we własnym zakresie
 • będzie kompletny i zdatny do używania w dniu przyjęcia do używania
 • przewidywany okres używania musi być dłuższy niż 1 rok
 • musi być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub oddanym do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.
Jeżeli wszystkie te warunki zostaną spełnione, to przedsiębiorca ma prawo ująć majątek w ewidencji środków trwałych i dokonać odpisów amortyzacyjnych wykorzystując jedną z dostępnych metod amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne ujmuje się w KPiR w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki”

Pożyczka leasingowa, a odsetki

Do kwoty pożyczki leasingowej doliczane są odsetki, które w ramach spłaty raty otrzymuje leasingodawca. Spłata raty kapitałowej nie jest kosztem podatkowym. Do kosztów zaliczają się jedynie zapłacone odsetki doliczone do raty kapitałowej. Po zapłaceniu ujmuje się je w kolumnie 13 KPiR „Pozostałe wydatki”. Spłata pożyczki leasingowej udokumentowana przez leasingodawcę za pomocą noty księgowej (obciążeniowo-uznaniowa)  nie stanowi kosztu w dacie wystawienia, a w dacie płatności odsetek.


Data publikacji: 2021-07-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU