Przepisy obowiązujące w Polsce muszą być zgodne z przepisami unijnymi. Obowiązek implementacji sprawia, że po raz kolejny konieczne było wprowadzenie zmian. Mowa o przepisach dotyczących usprawnienia działań obronnych NATO w sytuacjach zagrożenia. Celem dzisiejszego artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, które transakcje są dedykowane nowemu zwolnieniu od podatku VAT wprowadzonemu od 1 lipca 2022 roku. zwolnienie z podatku vat dzialania obronne

Nowe zwolnienie z podatku VAT – zakres

Projekt zmiany ustawy VAT dotyczący zwolnienia od podatku VAT transakcji wykonywanych we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) na obszarze Unii Europejskiej wskazuje, iż zmiana jest uwarunkowana regulacjami widniejącymi w Dyrektywie 2019/2235. Taką informację można znaleźć w uzasadnieniu.
Zmiany mają dotyczyć:
  • zwolnienia z VAT dla dostaw towarów i świadczenia usług w UE wykorzystywanych przez siły zbrojne państwa członkowskiego albo towarzyszącego im personelu cywilnego. Zasada odnosi się także do zaopatrzenia mes bądź kantyn, kiedy siły zbrojne są zaangażowane do czynności w ramach WPBiO,
  • zwolnienie z VAT dla importu towarów do krajów należących do UE przez siły zbrojne innych państw członkowskich do ich wykorzystania albo do użytku personelu cywilnego, który z nimi współpracuje. Ta zasada odnosi się również do zaopatrywania mes albo kantyn, pod warunkiem że siły wykonują czynności w ramach WPBiO,
  • zakwalifikowanych jako Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT) towarów używanych przez siły zbrojne państw tworzących Unię Europejską oraz przez pracujące z nimi osoby cywilne, pod warunkiem że biorą udział w czynnościach WPBiO.
W ustawie pojawia się informacja, że Minister Finansów oraz Minister Obrony Narodowej wskazali w Rozporządzeniu zarówno sytuacje, jak i tryb zwrotu podatku siłom zbrojnym krajów należących do NATO oraz państw należących do Unii Europejskiej, innych niż Polska.

Rozporządzenie o zwrocie podatku VAT siłom zbrojnym

Omawiane Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2022 roku. Zwrot podatku VAT jest przewidziany dla organów wojskowych, które na obszarze Polski zakupują towary albo usługi wykorzystywane przez siły, albo współpracujący z nimi personel cywilny. Zasada dotyczy także zaopatrzenia mes oraz kantyn należących do sił zbrojnych, pod warunkiem że siły zbrojne uczestniczą we wspólnych działaniach obronnych.

Do organów wojskowych zaliczamy:
  • Ministra Obrony Narodowej,
  • Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
  • Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Organ wojskowy, ubiegając się o zwrot podatku, wniosek kieruje do:
  • Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
  • Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni.
  • Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto.

W Rozporządzeniu znajdują się wszystkie wymagane informacje. Dowiadujemy się, jaki organ wojskowy składa wniosek do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Opierając się na wprowadzonych przepisach, zwrot podatku jest dedykowane także siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych i Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. W Rozporządzeniu wyszczególniono dokładne założenia, wskazano potrzebne dokumenty, które muszą zostać wysłane razem ze wnioskiem oraz terminami, w jakich dochodzi do zwrotu podatku VAT.

Nowe regulacje mają jeden podstawowy cel – ułatwić i skrócić czas potrzebny do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej przez transporty wojskowe oraz usystematyzować opodatkowanie VAT czynności przeznaczonych do obrony w ramach członkowska UE i NATO. Takie działania są zgodne ze wspólną polityką i chęcią zapewnienia bezpieczeństwa i obrony.


Data publikacji: 2022-11-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU