W Polsce przepisy podatkowe bardzo często zmieniają się. Do tego urzędy skarbowe różnie je interpretują. Z tego powodu wielu podatników ma szereg wątpliwości, dlatego konieczne było powołanie do życia organu, którego zadaniem jest rozwiewanie wszelkich niejasności. krajowa informacja skarbowa

Czym jest Krajowa Informacja Skarbowa (KIS)?

W 2006 roku powstała Krajowa Informacja Podatkowa (KIP), która w 2017 roku została przekształcona w Krajową Informację Skarbową (KIS). Celem powstania instytucji było unormowanie sytuacji w sferze podatków, jak również chęć przekazywania rzetelnych informacji w zakresie obowiązujących regulacji prawnych podatkowych. O pomoc do Krajowej Informacji Skarbowej mogą zwracać się podmioty mające problem ze zrozumieniem norm podatkowych, nawet ci, których siedziba prowadzenia działalności mieści się poza granicami Polski. 

Krajowa Informacja Skarbowa
ma status państwowej jednostki budżetowej, która prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Dyrektor KIS podlega Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Do jego obowiązków należy wykonywanie zadań na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą Krajowej Informacji Skarbowej z zakresu właściwości określonych ustawą. Organizację KIS w drodze zarządzenia określa Minister Finansów i nadaje jej statut. 

Krajowa Informacja Skarbowa – zakres zadań

Podstawowym zadaniem, dla którego powstała KIS jest prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów prawa podatkowego. Krajowa Informacja Skarbowa zapewnia jednolitą i powszechnie dostępną informację podatkową oraz celną, w której zakres wchodzi przetwarzanie i udostępnianie, jak też prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej przepisów podatkowych oraz celnych.

Dodatkowo KIS
:
  • realizuje politykę kadrowo-szkoleniową
  • zajmuje się identyfikacją obszarów zagrożeń, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych i celnych
  • udziela informacji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT (od towarów i usług), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), spadków, darowizn, prawidłowego sporządzania pliku JPK_V7, deklaracji podatkowych.

Krajowa Informacja Skarbowa – jak uzyskać pomoc?

Pomoc udzielana głównie jest przez telefon w formie infolinii. Czasami za pomocą innych środków porozumiewania na odległość. Od 17 marca 2020 roku infolinia KIS dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod nr tel. 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych), tel. (22) 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych i z zagranicy).
Istnieje też możliwość zadawania pytań z zakresu podatków lub cła drogą e-mailową lub za pomocą czatu. Dokładne informacje można uzyskać na stronie internetowej www.podatki.gov.pl  
Dodatkowo podatnicy za pomocą w/w numerów telefonicznych mogą uzyskać informacje z Biura Wymiany Informacji Podatkowych dotyczące numeru identyfikacji VAT kontrahenta z UE. 

Krajowa Informacja Skarbowa – udzielanie interpretacji

Do jednych z ważniejszych zadań KIS należy udzielanie indywidualnych interpretacji podatkowych kierowanych na wniosek podatnika, który składa się do Dyrektora właściwej Izby Skarbowej. Wnioskodawca we wniosku powinien dokładnie opisać swój problem i zadać konkretne pytania. Wniosek podlega opłacie 40 zł za każde zdarzenie. Można go złożyć osobiście, przez pełnomocnika, drogą elektroniczną za pomocą e-PUAP lub wysłać tradycyjną pocztą. KIS na wydanie interpretacji ma 3 miesiące. W przypadku bardziej skomplikowanych zagadnień powyższy termin może zostać przedłużony.


Data publikacji: 2021-04-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU