Automaty vendingowe zdobywają coraz większą popularność, głównie z powodu ograniczenia handlu w niedzielę, a także przez szalejącą pandemię koronawirusa. Czy sprzedaż towarów z zastosowaniem automatów wiąże się ze spełnieniem dodatkowych wymagań? automaty vendingowe kasa fiskalna

Prowadzenie firmy vendingowej

Działalność firmy vendingowej opiera się na udostępnianiu potencjalnym klientom automatów do sprzedaży różnych rodzajów towarów, jak np. ciepłe i zimne napoje, słodycze, przekąski, produkty żywnościowe, a nawet artykuły gospodarcze. Najczęściej automaty można spotkać w miejscach publicznych, takich jak: szkoły, szpitale, biurowce, urzędy, dworce, ośrodki sportowe itp. Są to miejsca, w których z reguły przebywa dużo ludzi, którzy w danej chwili mają utrudniony dostęp do tradycyjnych sklepów, czy kiosków. 

Działalność vendingowa może okazać się opłacalna, ale przedsiębiorca powinien przede wszystkim znaleźć odpowiednią lokalizację i zadbać o wyposażenie automatu w produkty, które mają największe powodzenie u klientów. Samo rozpoczęcie prowadzenia działalności nie wymaga poniesienia wielu nakładów finansowych. Automatów vendingowych nie trzeba kupować, można je wydzierżawić. Na początku, jeżeli liczba urządzeń nie będzie duża, to nie trzeba zatrudniać wielu pracowników. W większości przedsiębiorca sam może zająć się uzupełnianiem towaru, czy poborem zarobionych pieniędzy. Jeżeli interes okaże się opłacalny, to w przyszłości podatnik może zainwestować środki w zakup własnych automatów, a także w zatrudnienie pracowników. 

Obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy dokonującego sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych jest ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.
Obecnie w Polsce dostępne są 4 rodzaje kas rejestrujących:
 • kasy online
 • kasy w formie oprogramowania
 • kasy z elektronicznym zapisem kopii
 • kasy z papierowym zapisem kopii.
Dwa ostatnie rodzaje kas: z papierowym i elektronicznym zapisem kopii są urządzeniami starego typu, które stopniowo wycofuje się z rynku. Jednak w dalszym ciągu duża część przedsiębiorców jeszcze je używa, chociaż w przypadku niektórych działalności obowiązkowe są nowsze kasy fiskalne online. Kasy z zapisem elektronicznym kopii będzie można nabyć jedynie do końca 2022 roku. 

Dla kogo kasa fiskalna jest obowiązkowa?

W zasadzie obowiązek zakupu kasy fiskalnej i rejestracji na niej transakcji sprzedaży dotyczy przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Niektórzy przedsiębiorcy zwolnieni są z tego obowiązku ze względu na obrót pochodzący ze sprzedaży towarów i usług, który w poprzednim roku podatkowym na rzecz wymienionych osób nie przekroczył u nich 20 000 zł netto. Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z limitu zwolnienia, ponieważ niektóre czynności ustawowo wymagają ewidencjonowania na kasie rejestrującej. W takim przypadku przedsiębiorca ma obowiązek instalacji kasy fiskalnej jeszcze przed dokonaniem pierwszej sprzedaży na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych. Zwolnienie nie dotyczy przedsiębiorców dokonujących sprzedaży towarów i usług wskazanych w art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Automaty vendingowe – kasa fiskalna, a zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży

Wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

Zwolnieniem objęte są między innymi czynności dotyczące dostawy produktów dokonywane przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które przyjmują należność za zakupiony towar i wydają towar w systemie bezobsługowym (poz. 39 załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących). 

Z powyższego wynika, że przedsiębiorcy udostępniający automaty do sprzedaży towarów zwolnieni są z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Taki stan obowiązuje na dzień dzisiejszy. Obecnie prowadzone są czynności, aby w przyszłości przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów za pośrednictwem automatów zostali zobowiązani do instalacji kas fiskalnych i ewidencjonowania na nich zawartych transakcji sprzedaży. Pomimo instalacji kasy klienci nie będą otrzymywali wydruków paragonów. 

Automaty vendingowe – kasa fiskalna, jakie rozwiązania są przewidywane?

12 kwietnia 2021 roku Ministerstwo Finansów zamieściło wyjaśnienia dotyczące stosowania kas rejestrujących w automatach. 
Zgodnie z nimi przedsiębiorcy ewidencjonujący sprzedaż przy użyciu kas fiskalnych zainstalowanych w automatach nie będą mieli obowiązku wystawiania paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w wersji papierowej, pod warunkiem, że zapewnią nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży przez odpowiednie wyświetlenie informacji na urządzeniu przeznaczonym do sprzedaży bezobsługowej. Sposób prezentacji został dokładnie określony w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Zgodnie z nim na wyświetlaczu dla nabywcy muszą pojawić się pozycje z paragonu dotyczące danych z przeprowadzonej transakcji sprzedaży w następującej kolejności:
 • numer unikatowy kasy
 • NIP podatnika
 • data sprzedaży
 • numer kolejny paragonu
 • wartość sprzedaży brutto
 • kwota podatku
 • typ formy płatności
 • inne formy płatności.
Komunikat będzie musiał być dostępny przez okres nie krótszy niż 30 sekund lub do momentu rozpoczęcia kolejnej transakcji sprzedaży. 

Art.111 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości wydania nabywcy paragonu w wersji elektronicznej, na co konsument musi wyrazić zgodę. Sposób przekazania też musi być uzgodniony z nabywcą. Jeżeli rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, to podatnik ma możliwość wystawienia anulowanego paragonu fiskalnego w wersji elektronicznej. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących – par. 12 (Wystawianie paragonów fiskalnych w przypadku urządzeń do automatycznej sprzedaży towarów i usług w trybie bezgotówkowym)

W przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w przepisach o wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach technicznych) dla kas.


Data publikacji: 2021-10-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU