Na specjalnym rachunku VAT przedsiębiorcy w wyniku różnych transakcji gromadzone są środki pieniężne. Można nimi regulować płatności pochodzące z różnych tytułów. przelewy z rachunku vat

Czym jest rachunek VAT przedsiębiorcy?

Rachunek VAT przedsiębiorcy jest rachunkiem bankowym, który otwierany jest w momencie zakładania konta firmowego dla danej działalności gospodarczej na terytorium Polski. Dotyczy osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób prawnych, a także innych podatników VAT również zwolnionych z zapłaty podatku. Walutą obowiązującą dla tego typu rachunku jest PLN. Transakcje mogą być realizowane tylko w złotówkach. Rachunek VAT służy do dokonywania zapłat z rachunku oraz wpłat na rachunek w ramach podzielonej płatności (split payment). Split payment obowiązkowo dotyczy transakcji za zakup towarów i usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT o wartości przewyższającej 15 000 zł brutto udokumentowanych fakturą.

Zapłata i przelew za fakturę odbywa się w następujący sposób:
 • kwota netto z faktury w części lub w całości trafia na rachunek firmowy
 • kwota podatku VAT z faktury w części lub w całości trafia na specjalny rachunek VAT. 
Zapłata w formie split payment dotyczy jedynie wpłat dokonanych na podstawie faktury wystawionej przez czynnego podatnika VAT, która zawiera doliczony podatek VAT. 

Jeżeli zakupu towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT dokona podatnik zwolniony z zapłaty podatku i jednocześnie wartość faktury przekroczy 15 000 zł brutto, to w takiej sytuacji podatnik ma obowiązek zapłaty za fakturę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.  

Rodzaje zapłat możliwe do wykonania z firmowego rachunku VAT

Przedsiębiorca może wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT na uregulowanie niektórych należności.

Z rachunku można zapłacić za:
 • całość lub część podatku VAT z otrzymanej standardowej faktury, faktury zbiorczej, faktury zaliczkowej
 • podatek VAT za bieżący lub zaległy okres rozliczeniowy miesięczny lub kwartalny jaki wynika z deklaracji JPK_V7 lub jej korekty razem z odsetkami
 • podatek VAT wynikający z wystawionej i otrzymanej faktury korygującej
 • bieżące lub zaległe zobowiązania z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych
 • bieżące lub zaległe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego CIT lub PIT razem z odsetkami
 • bieżące lub zaległe zobowiązania z tytułu składek ZUS razem z odsetkami
 • bieżące lub zaległe zobowiązania w podatku akcyzowym a także z tytułu należności celnych razem z odsetkami
 • przelewy wewnętrzne pomiędzy rachunkami VAT tego samego podatnika
 • przelewy jakie wynikają z pomyłkowo otrzymanych kwot podatku VAT, jak np.: nieprawidłowy dostawca, czy nienależna kwota
 • potrącenia zaległości w podatku VAT dotyczące postępowania egzekucyjnego administracyjnego
 • przelew środków z rachunku VAT z tytułu zgody udzielonej przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie wniosku złożonego przez podatnika.

Jakie przelewy mogą wpływać na rachunek VAT?

Na rachunek VAT mogą wpływać środki pochodzące:
 • z otrzymanych przez sprzedawcę zapłat należności za wystawione faktury
 • ze zwrotu podatku VAT jaki wynika z wniosku podatnika wykazanego w części deklaracyjnej JPK_V7
 • z innego rachunku VAT sprzedawcy, jeżeli posiada on więcej rachunków VAT
 • z wystawionej lub otrzymanej faktury korygującej
 • od nabywcy, który w rzeczywistości nie kupił u danego sprzedawcy żadnego towaru ani usługi (środki trafiły na rachunek pomyłkowo).


Data publikacji: 2022-02-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Agnieszka
03 Lipiec 2023

Dzień dobry, interesuje mnie kwestia regulowania salda ujemnego tylo i wyłącznie środkami dostępnymi na rachunku VAT.
Przykład: mam faktoring i jestem dłużnikiem. Mam do zapłaty saldo ujemne (które nie wynika z tytułu faktur). Saldo ujemne powstało po tym, jak odbiorca zapłacił w split payment, faktor przekazał VAT do mnie i jednocześnie właśnie z tego tytułu stworzył saldo ujemne. Czy takie saldo ujemne musi być uregulowane w formie klasycznej, czy może być regulowane środkami pochodzącymi tylko z VAT?