Przedsiębiorcy podlegają ubezpieczeniom ZUS i mają obowiązek comiesięcznego opłacania składek w określonej wysokości. Z reguły wysokość składek wzrasta z każdym rokiem. Jak będą kształtowały się składki ZUS w 2022 roku? skladki na zus 2022

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 roku

Podstawą do wyliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie zostało ustalone w kwocie 3 010 zł. W przypadku kiedy przedsiębiorca korzysta z dwuletniej preferencji w opłacaniu składek, to podstawę ich wymiaru stanowi 30% najniższego wynagrodzenia, co oznacza, że składki społeczne będą naliczane od kwoty 903 zł i wyniosą odpowiednio:
 • ze składką chorobową – 285,71 zł
 • bez składki chorobowej – 263,59 zł
Preferencyjne składki ZUS w 2022 roku w porównaniu z rokiem 2021 wzrosną o: 
 • 19,93 zł
 • 18,39 zł.
Jeżeli chodzi o tzw. duży ZUS, to w tej chwili nie została jeszcze podana dokładna kwota prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia, od której zależy wysokość składek na pełny ZUS. Projekt ustawy budżetowej na 2022 rok zawiera prognozowaną kwotę wynagrodzenia w wysokości 5 922 zł. Jeżeli zostanie ona przyjęta, to wtedy duży ZUS będzie naliczany od podstawy będącej 60% z tej kwoty, a więc 3 553,20 zł i tym samym wysokość składek społecznych wyniesie:
 • ze składką chorobową – 1 124,23 zł
 • bez składki chorobowej – 1 037,18 zł.
Wynika z tego, że w przypadku dużego ZUS-u składki na ubezpieczenia w 2022 roku w porównaniu z rokiem 2021, wzrosną o:
 • 125,86 zł
 • 116,12 zł. 
Do tego należy doliczyć składkę na Fundusz Pracy, która w 2022 roku wyniesie 87,05 zł, co oznacza, że wzrośnie w porównaniu z rokiem bieżącym o 9,74 zł. 

Składka zdrowotna w 2022 roku

W 2022 roku wysokość składki zdrowotnej będzie zróżnicowana. Obecnie proponowane rozwiązanie dotyczące ustalenia podstawy składki ma zależeć od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania:
 • 9% dochodu – zasady ogólne
 • 4,9% dochodu – podatek liniowy
 • 9% wynagrodzenia minimalnego – karta podatkowa.
Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych wysokość procentowa składki zależeć będzie od wysokości uzyskanych przychodów:
 • 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia (składka 305,56 zł) – przychody < 60 000 zł
 • 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia (składka 509,27 zł) – przychody 60 000 zł – 300 000 zł
 • 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia (składka 916,68 zł) – przychody > 300 000 zł. 

Podsumowanie

W związku ze zmianami związanymi ze składką zdrowotną, która od nowego roku ma być naliczana od dochodu, to wzrost składek ZUS w 2022 roku będzie spory. Obecnie podane kwoty składek są szacunkowe i zależą między innymi od kwoty prognozowanego wynagrodzenia.


Data publikacji: 2021-11-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Kama
14 Styczeń 2022

Dzień dobry. Proszę o informację jak będzie naliczana składka zdrowotna przy prowadzeniu równocześnie działalności gospodarczej oraz działalności rolniczej, czy dochody będą brane pod uwagę osobno ?