W ramach Polskiego Ładu zostaje wprowadzonych wiele zmian w zakresie rozliczeń składek ZUS oraz podatków, które zaczną obowiązywać od stycznia 2022 roku. skladki spoleczne zus od 2022

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

Obwieszczenie wydane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2022 roku informuje, że: 
 • prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zostało ustalone na 2022 roku w kwocie 5 922 zł
 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców nie korzystających z obniżonych składek ZUS wyniesie w 2022 roku 3 553,20 zł, która to kwota wynika z wyliczenia 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
 • limit składek na ZUS (roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wyniesie 177 660 zł, która to kwota wynika z wyliczenia – 30 x 5 922 zł. 

Wysokość składek społecznych ZUS w 2022 roku

 • emerytalna - 693,58 zł
 • rentowa - 284,26 zł
 • chorobowa - 87,05 zł
 • wypadkowa - 59,34 zł
 • Fundusz Pracy - 87,05 zł.
RAZEM: 1 211,28 zł. 


Podstawa wymiaru składek dla nowych firm wyniesie 903 zł, którą to kwotę wylicza się na podstawie minimalnego wynagrodzenia w danym roku, które na 2022 rok zostało ustalone na 3 010 zł (3 010 zł x 30%). 
 • emerytalna - 176,27 zł
 • rentowa - 72,24 zł
 • chorobowa - 22,12 zł
 • wypadkowa - 15,08 zł
RAZEM: 285,71 zł. 

Od 2022 roku wysokość składki zdrowotnej będzie ustalana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy w zależności od osiągniętego dochodu i może być różna w każdym miesiącu.


Data publikacji: 2021-12-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU