Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy mają obowiązek dokonywania wpłat niektórych podatków na indywidualny rachunek podatkowy. Na konto rachunku wpłaca się PIT, CIT i VAT. Od 15 kwietnia 2021 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłat można dokonywać za pomocą mikrorachunku podatkowego. mikrorachunek podatkowy wplaty

Zwiększony zakres podatków wpłacanych na mikrorachunek podatkowy

Wymienione rozporządzenie poszerza zakres wpłacanych podatków. Do tej pory za pomocą mikrorachunku podatkowego można było opłacać jedynie podatki dochodowe (PIT i CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT)

Zgodnie z rozporządzeniem, od 15 kwietnia 2021 roku na mikrorachunek podatkowy należy wpłacać także zobowiązania z tytułu: 
 • daniny solidarnościowej
 • opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniu do 300 ml (tzw. podatek od małpki)
 • opłaty od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy)
 • opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi będące reklamą napojów alkoholowych
 • podatku od sprzedaży detalicznej.
Podatnicy, którzy mają obowiązek zapłaty powyższych podatków muszą pamiętać o tym, aby dokonać wpłaty na właściwy numer rachunku przypisany do danego podatnika.

Podatki, które można wpłacać na mikrorachunek podatkowy

Aktualnie na mikrorachunek podatkowy należy wpłacać:
 • podatek dochodowy PIT (m.in. zaliczkę PIT-5 oraz PIT-5L)
 • podatek dochodowy CIT (m.in. CIT-8)
 • podatek VAT (m.in. VAT-7 oraz VAT-7K)
 • podatek od sprzedaży detalicznej
 • daninę solidarnościową
 • opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniu do 300 ml (tzw. podatek od małpki)
 • opłaty od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy)
 • opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi będące reklamą napojów alkoholowych


Data publikacji: 2021-07-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU