Zryczałtowany podatek dochodowy to jedna z czterech dostępnych w Polsce form opodatkowania przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jak prawidłowo obliczyć podatek na ryczałcie? Od jakiej kwoty liczy się podatek? Czy można odliczyć składki ZUS i inne koszty?

Podatek zryczałtowany – podstawowe informacje

Korzystając z ryczałtu jako formy opodatkowania, przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencję przychodów. Na jej podstawie może wyliczyć kwotę przychodu w skali miesiąca, która pozwoli obliczyć podatek. Przychód może być pomniejszony jedynie o składki na ubezpieczenie społeczne. W tym wypadku wszelkie poniesione koszty nie są brane pod uwagę.

Jeżeli stosowanych jest kilka stawek ryczałtu, to składki na ZUS są odliczane proporcjonalnie. Składki społeczne mają wpływ na obniżenie dochodu do opodatkowania. Natomiast składka zdrowotna obniża podatek. Przy ryczałcie nie są uwzględniane składki na fundusz pracy.

Obowiązujące stawki ryczałtu w 2020 r. 

Obecnie dostępnych jest pięć stawek podatku liczonego ryczałtem. Wysokość stawek zależy od rodzaju prowadzonej działalności. 
20% - wolne zawody
17% - dotyczy między innymi: sprzedaży części samochodowych, komputerowych, pomocy  społecznej, agencji pracy tymczasowej, usług parkingowych, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, usług fotograficznych
8,5% - stosuje się między innymi przy najmie prywatnym, działalności gastronomicznej przy sprzedaży alkoholu powyżej 12%
5,5% - przykładowo roboty budowlane lub przewóz ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, działalność wytwórcza
3% - usługi w zakresie handlu, gastronomia, przychody ze sprzedaży produktów zwierzęcych.

Kto może skorzystać z ryczałtu?

Zryczałtowany podatek nie jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorców.

Z formy opodatkowania ryczałtem mogą skorzystać: Ryczałt może wybrać przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, który w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskał przychody w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, a w przypadku rozliczenia kwartalnego 25 000 euro
Ryczałt mogą też wybrać osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w roku podatkowym bez względu na wysokość przychodów.

Jeżeli przychody z działalności przekroczą kwotę 250 000 euro to przedsiębiorca od następnego roku traci prawo do rozliczania się ryczałtem. W tym wypadku nie ma możliwości wyboru formy opodatkowania. Musi rozliczać się według skali podatkowej.

Obliczamy podatek zryczałtowany

Kwota podatku zależy od wielkości przychodu, a nie od dochodu, dlatego też trzeba go zapłacić niezależnie od tego, czy firma odnotowała zysk, czy stratę. 
Przy ryczałcie nie ma możliwości wspólnego rozliczania z małżonkiem. Podatnik oprócz ewidencji przychodów musi prowadzić ewidencję wyposażenia oraz wykaz środków trwałych. Zaliczki na podatek wpłaca się do 20 dnia każdego miesiąca. 

Podatek obliczamy mnożąc odpowiednią stawkę procentową przez wysokość przychodu jaki osiągnęła firma. 
1. przychody z poszczególnych stawek ryczałtu trzeba podzielić przez łączny przychód z całego miesiąca. W ten sposób zostaje wyliczona proporcja sprzedaży danej stawki do całości przychodu
2. obliczamy sumę składek społecznych zapłaconych w danym miesiącu, za który liczymy podatek + niewykorzystane składki społeczne z poprzednich miesięcy (składka społeczna do odliczenia)
3. od kwoty przychodu należy odjąć składkę społeczną do odliczenia, którą najpierw trzeba pomnożyć przez wyliczoną proporcję sprzedaży danej stawki do całości. Otrzymany wynik należy zaokrąglić. W ten sposób wylicza się podstawę opodatkowania danej stawki
4. podstawę opodatkowania dla danej stawki należy pomnożyć przez stawkę, co da nam podatek
5. od sumy kwoty podatku do opłacenia należy odjąć kwotę opłaconej składki zdrowotnej (7,75% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego, nie będzie to cała składka) + składki z poprzednich miesięcy danego roku, które wcześniej nie zostały wykorzystane w obliczeniach.
Kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnej złotówki i wpłacić do urzędu skarbowego.


Poniżej kilka przykładów jak właściwie obliczyć podatek. 

PRZYKŁAD 1
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem wg stawki 5,5%. W miesiącu lutym 2019 r. zapłacił składki ZUS uzależnione od przychodu (społeczne 800 zł, składka zdrowotna 342,32 zł – do odliczenia: 294,78 zł). Osiągnął przychód w wysokości 10 000 zł. Jak wyliczyć podatek płacony do 20 marca?

10 000 (przychód)
10 000 – 800 = 9 200 (przychód do opodatkowania)
9 200 x 5,5% = 506
506 – 294,78 = 211,22
211 (zaliczka na podatek, podlegająca wpłacie do U.S.).

PRZYKŁAD 2
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem wg stawki 5,5% oraz 3%. W lutym 2019 r. zapłacił składki ZUS zależne od przychodu (społeczne: 600 zł, składka zdrowotna 342,32 zł – do odliczenia 294,78 zł). Osiągnął przychód w wysokości 6 000 zł (3%) oraz 4 000 zł (5,5%). Jak należy obliczyć podatek płacony do 20 marca?

10 000 (przychód)
4 000/10 000 x 100% = 40%
6 000/10 000 x 100% = 60%
40% x 600 = 240 zł
60% x 600 = 360 zł
40% x 294,78 = 117,91
60% x 294,78 = 176,87 zł
(6 000 – 360) x 3% = 169,20 zł
169 (podatek dla stawki 3%)
(4 000 – 240) x 5,5% =206,80 zł
207 (podatek dla stawki 5,5%)
169 + 207 – 294,78 = 81,22 ~ 81 zł (podatek podlegający wpłacie do U.S.).

Data publikacji: 2020-02-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Adam
22 Wrzesień 2020

Dzień dobry ile procent wynosi składka zdrowotna przy ryczałcie 5,5% Czy składka zdrowotna przy ryczałcie 5,5% jest stała czy od dochodu?

 
Klaudiusz
22 Wrzesień 2020

Składka zdrowotna jest stała, w 2020 roku wynosi 362,34zł

Martyna
20 Wrzesień 2020

Proszę o pomoc, usługa koparko-ładowarki, głównie kopanie rowów przy drodze, jaką należy wybrać stawkę 5,5% czy 8,5%?

 
Klaudiusz
22 Wrzesień 2020

Usługi przygotowania terenów pod budowę, są robotami budowlanymi, więc Pani przychód uzyskany w związku ztaką działalnością podlega opodatkowaniu stawką ryczałtu 5,5%.

Kris
12 Sierpień 2020

Wykonuje usługi budowlane jestem na ryczałcie 5,5 jaki limit przychodu mogę wykonać rocznie, aby nie przejść na vat?

 
Faktura XL
12 Sierpień 2020

Limit przychodu w obecnym 2020 roku podatkowym wynosi 1 093 350 zł. Kwartalne rozliczenie ryczałtu przysługuje podatnikom, którzy nie przekroczyli przychodu 109 335,00 zł.

EWA
15 Lipiec 2020

Mój mąż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest na ryczałcie 8.5%. Za miesiące marzec, kwiecień i maj został zwolniony z opłacania składek ZUS-owskicg. Teraz w miesiącu lipcu zapłaciłam składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc czerwiec. Chce obliczyć obecnie podatek za miesiąc czerwiec i mam wątpliwości czy mogę odliczyć od przychodu składki ZUS za czerwiec zapłacone w lipcu i 7,75% ubezpieczenia zdrowotnego.

 
Kinia :)
05 Wrzesień 2020

Skladki zus mozna odliczyc w momencie ich zaplaty tak wiec jesli zaplacila pani skladke za czerwiec w lipcu to dopiero w lipcu moze pani ja brac pod uwage liczac podatek.