Od 2020 roku podatników czekają kolejne zmiany dotyczące wpłat do Urzędu Skarbowego. Od 1 stycznia wpłaty za podatki PIT, CIT i VAT będą realizowane jednym przelewem na indywidualny rachunek podatkowy. Obecne numery bankowe Urzędu Skarbowego obowiązują jedynie do 31 grudnia 2019 r. Po tej dacie nie będzie już możliwe dokonanie wpłaty na dotychczasowe numery kont. Już teraz na stronie Ministerstwa Finansów można sprawdzić swój numer mikrorachunku podatkowego. mikrorachunek podatkowy

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

To indywidualny rachunek podatnika, który będzie służył jedynie do wpłat podatku PIT, CIT, VAT. Wszystkie zwroty nadpłat i podatków, podobnie jak było do tej pory, będą trafiały na rachunek ROR podatnika.

Mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków: (LK10100071222YXXXXXXXXXXXX)
1. LK – liczba kontrolna
2. 10100071 – wartość stała dla każdego mikrorachunku podatkowego (numer rozliczeniowy w NBP)
3. 222 – wartość stała dla każdego mikrorachunku podatkowego (numer uzupełniający w NBP)
4. jeżeli w miejscu Y (będzie 1 – został użyty numer pesel, jeżeli będzie 2 – został użyty NIP)
5. po znaku Y znajduje się numer pesel lub NIP podatnika
6. kolejna pozycja, to zera (rachunek musi składać się z 26 znaków).

Jak wygenerować numer mikrorachunku podatkowego?

Mikrorachunek sprawdzamy za pomocą generatora udostępnionego przez Ministerstwo Finansów.

Wystarczy podać:
1. numer PESEL (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, nie będące czynnymi podatnikami VAT, prowadzące działalność gospodarczą i dodatkowo pracujące na umowę o pracę) 
2. numer NIP firmy (osoby prowadzące działalność gospodarczą i będące podatnikiem VAT, osoby będące podatnikami na podstawie odrębnych ustaw, których nie obejmuje ewidencja PESEL, organizacje). 
Wygenerowanie numeru mikrorachunku podatkowego jest bezpłatne. Generator działa przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu.
Przypisany numer zawsze jest taki sam, niezależnie od zmiany nazwiska, czy miejsca zamieszkania podatnika.

Jeżeli przedsiębiorca osiąga dwa rodzaje przychodów (z działalności gospodarczej i z działalności prywatnej), to w celu rozliczenia podatków posługuje się jednym mikrorachunkiem podatkowym wygenerowanym na podstawie NIP.

Brak numeru PESEL lub NIP, zapłata pozostałych podatków

W Polsce wszyscy powinni posiadać numer PESEL lub NIP. Jednak może zdarzyć się sytuacja, że podatnik czeka na decyzję o przyznaniu identyfikatora podatkowego. W takiej sytuacji należność wobec Urzędu Skarbowego powinien wpłacić na mikrorachunek podatkowy swojego urzędu. Zapłata za inne podatki niż PIT, CIT i VAT będzie regulowana tak jak do tej pory na rachunki podatkowe US, zgodnie z obwieszczeniem w sprawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych.


Data publikacji: 2019-12-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU