W 2020 r. zmieniają się stawki na ZUS płacone przez przedsiębiorców. Płacący obowiązkowe składki muszą liczyć się z dużą dopłatą, nawet 127 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Nowe składki to efekt sporego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. Wyższe kwoty zapłacą wszyscy przedsiębiorcy, również ci którzy dopiero rozpoczynają działalność i korzystają z preferencji na ZUS. Od 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna wynosi 2 600 zł. skladki-zus-2020

Czynniki mające wpływ na składki ZUS przedsiębiorcy

Obie te wartości wzrastają w 2020 r. co w konsekwencji ma wpływ na wyższe składki ZUS przedsiębiorcy. 
W 2020 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w Polsce wzrasta z 4 765 zł do 5 227 zł. Do obliczenia wysokości składki ZUS bierze się pod uwagę 60% tej kwoty, czyli 3 136,20 zł.  

Składki ZUS dla osób opłacających je na preferencyjnych warunkach wynoszą 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku, które to wynagrodzenie w 2020 r. wyniesie 2 600 zł.

Jak kształtują się składki ZUS przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą obowiązkowo opłacają składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Składka na ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorcy jest dobrowolna. 

Porównanie składek ZUS przedsiębiorcy w latach 2018, 2019 i 2020.


Ubezpieczenia społeczne
  2018 r. 2019 r. 2020 r.
Podstawa wymiaru składek 2 665,80 2 859,00 3 136,20
Emerytalne 520,36 558,08 612,19
Rentowe 213,26 228,72 250,90
Chorobowe 65,31 70,05 76,84
Wypadkowe 47,98 47,74 52,37
Razem: 846,91 904,59 992,30
       
Fundusz Pracy 65,31 70,05 76,84
Ubezpieczenie zdrowotne
Podstawa wymiaru składki 3 554,93 3 803,56 4026,01
Ubezpieczenie zdrowotne 319,94 342,32 362,34

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r. będzie wyższa o 20 zł.

Terminy opłacania i przekazania do ZUS deklaracji rozliczeniowej

Przedsiębiorca ma obowiązek do opłacenia składek i przekazania deklaracji rozliczeniowej do ZUS.

Terminy płatności ZUSu:

do 5 dnia kolejnego miesiąca – jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze
do 10 dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składki tylko za siebie
do 15 dnia kolejnego miesiąca – pozostali podatnicy zatrudniający pracowników. 

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników i jednocześnie opłacają minimalne składki nie mają obowiązku przekazywania co miesiąc deklaracji rozliczeniowej do ZUS. Taki przedsiębiorca musi złożyć jedynie pierwszą deklarację oraz deklaracje za okresy, w których wystąpiły zmiany w składkach ZUS (przykładowo, z powodu zwolnienia chorobowego przedsiębiorcy).


Data publikacji: 2020-01-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU