W 2024 roku limit przychodu dla działalności nierejestrowanej będzie wyższy w związku z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2024 roku wynosi 4 242 zł brutto. dzialalnosc nierejestrowana limit przychodu 2024

Czym jest działalność nierejestrowana?

W ustawie Prawo Przedsiębiorców można znaleźć definicję działalności nierejestrowanej. Jest to działalność wykonywana przez osobę fizyczną. W art. 5 ust. 1 Prawo przedsiębiorców zostało wskazane, że:

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

O działalności nierejestrowanej mówimy wtedy kiedy zostaną spełnione 2 warunki:
  • przychód w skali miesiąca nie przekracza 75% minimalnej kwoty wynagrodzenia
  • osoba, która chce prowadzić działalność nierejestrową nie mogła prowadzić działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy poprzedzające czas przed działalnością nierejestrowaną.

Limit przychodu uprawniający do wykonywania działalności nierejestrowanej

Limit uprawniający do wykonywania działalności nierejestrowanej zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które zostało podniesione z kwoty 3 490 zł brutto w 2023 roku do 4 242 zł brutto w 2024 roku. Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wynosił w 2023 roku 2 700 zł brutto, a w 2024 roku jest to kwota 3 181,50 zł brutto (od 1 stycznia do 30 czerwca) oraz od 1 lipca do 31 grudnia, w żadnym miesiącu nie przekroczą 3 225 zł. 

W przypadku kiedy kwota limitu zostanie przekroczona, to w takiej sytuacji osoba musi zarejestrować działalność gospodarczą w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym miało miejsce przekroczenie przychodu.

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-19
Data publikacji: 2021-12-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU