Od 1 stycznia 2022 roku niektóre osoby po spełnieniu warunków ustawowych będą mogły skorzystać z możliwości zaniechania potrącenia zaliczki na podatek dochodowy. Kto może złożyć wniosek o niepobranie zaliczek od przychodu? wniosek o niepobieranie zaliczek od przychodow

Wniosek o niepobieranie zaliczek od przychodów 

W 2022 roku niektórzy podatnicy rozliczający przychody za pośrednictwem płatnika mają możliwość złożenia wniosku o zaniechanie poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Dotyczy to między innymi przychodów:
  • uzyskiwanych z działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej wykonywanej osobiście
  • z uprawiania sportu, stypendiów sportowych przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów
  • uzyskiwanych przez sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych
  • otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich
  • z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło
  • uzyskiwanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich bądź umów o podobnym charakterze
  • z tytułu praktyk absolwenckich lub stażu uczniowskiego. 

Wniosek o zaniechanie poboru zaliczek - warunki 

Złożenie wniosku o niepobieranie zaliczek od niektórych przychodów możliwe jest po spełnieniu określonych warunków: 
  • podatnik nie może otrzymywać innych dochodów niż dochody uzyskane od danego płatnika lub zaliczki z danego tytułu będą opłacane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  • roczne dochody podatnika nie przekraczają kwoty 30 000 zł.
Wniosek składa się w każdym roku podatkowym. Każdy kto zdecyduje się na jego złożenie  powinien być pewien wysokości uzyskanych dochodów w roku podatkowym i tego czy nie przekroczył 30 000 zł. Czasami więc warto poczekać do momentu składania zeznania rocznego, ponieważ dopiero wtedy dokładnie widać na jakim poziomie kształtowały się dochody w danym roku i czy nie została przekroczona kwota 30 000 zł. Jeżeli nie dojdzie do jej przekroczenia, to podatnik po złożeniu zeznania rocznego otrzyma zwrot nadpłaty.


Data publikacji: 2022-02-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU