Znane już są limity podatkowe i bilansowe na 2022 rok. Z uproszczeń podatkowych skorzysta większa liczba przedsiębiorców. Przyczynił się do tego wzrost średniego kursu euro. Limity podatkowe i bilansowe wyrażane są w euro. Ich wartość musi zostać przeliczona na złotówki. Przeliczenia dokonuje się wg średniego kursu NBP z dnia 1 października roku poprzedniego. limity podatkowe 2022

Limity podatkowe i bilansowe obowiązujące w 2022 roku

Limity finansowe i bilansowe obowiązujące w 2022 roku należy przeliczyć wg kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2021 roku. Zgodnie z tabelą nr 191/A/NBP/2021 wyniósł on 4,5941 zł. 


Limity obowiązujące w 2022 roku

Zakres Limit w euro
Limit w przeliczeniu na złotówki
Status małego podatnika dla celów VAT 1 200 000 5 513 000
45 000 – podatnik wynagradzany prowizyjnie 207 000
Status małego podatnika dla celów PIT/CIT 2 000 000 9 188 000
Prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 2 000 000 9 188 200
Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu 200 000 918 820
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych 2 000 000 9 188 200


Data publikacji: 2021-11-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU