Limity podatkowe i bilansowe na 2024 rok. Z uproszczeń podatkowych skorzysta mniejsza liczba przedsiębiorców. Przyczynił się do tego spadek średniego kursu euro. Limity podatkowe i bilansowe wyrażane są w euro. Ich wartość musi zostać przeliczona na złotówki. Przeliczenia dokonuje się wg średniego kursu NBP z dnia 2 października roku poprzedniego. limity podatkowe 2024

Limity podatkowe i bilansowe obowiązujące w 2024 roku

Limity finansowe i bilansowe obowiązujące w 2024 roku należy przeliczyć wg kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 2 października 2023 roku. Zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2023 wyniósł on 4,6091 zł. 


Limity obowiązujące w 2024 roku

Zakres Limit w euro
Limit w przeliczeniu na złotówki
Status małego podatnika dla celów VAT 2 000 000 9 218 200
45 000 – podatnik wynagradzany prowizyjnie 207 000
Status małego podatnika dla celów PIT/CIT 2 000 000 9 218 200
Prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 2 000 000 9 218 200
Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu 200 000 921 820
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych 2 000 000 9 218 200

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-18
Data publikacji: 2021-11-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU