Firma prowadzona bez rejestracji w CEIDG musi spełniać konkretne wymogi. Szczegóły na temat działalności zostały wyznaczone w 2018 roku. Dzisiaj skupimy szczególną uwagę na kwestii umów zlecenia w stosunku do działalności nierejestrowanej oraz konsekwencjach, jakie rodzi ich podpisanie. umowa zlecenie prowadzenie dzialalnosci nierejestrowanej

 Działalność nierejestrowana – przydatne informacje

Posiłkując się przepisami podatkowymi, dowiadujemy się, że działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, która jest prowadzona we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły. Te cechy idealnie wpisują się do profilu działalności nierejestrowanej, jednak kluczowe znaczenie w tej sytuacji  odgrywają ograniczenia kwotowe.

Podstawowym warunkiem przy nierejestrowanej działalności jest pułap przychodów, który nie może być większy od 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ta zasada dotyczy każdego miesiąca. Z kolei kwota zmienia się co roku. W 2022 roku była równa 1 505 zł (minimalne wynagrodzenia 3 010 zł x 50%). W 2023 roku minimalne wynagrodzenie zmieni się dwa razy, tak samo, jak limit przychodów osiąganych w działalności nierejestrowanej.

Limity przychodów w działalności nierejestrowanej w 2023 roku

Od 01.01. do 30.06.2023 r.

Od 01.07. do 31.12.2023 r.

1.745 zł
(3.490 zł x 50%)

1.800 zł
(3.600 zł x 50%)


Firma prowadzona w formie działalności nierejestrowanej jest dedykowana przedsiębiorcom, którzy w 60 miesiącach poprzedzających otwarcie jednostki nie prowadzili własnej działalności (jedynym wyjątkiem jest zawieszona działalność).

Trzeba też mieć świadomość, że nie każda firma może być prowadzona bez rejestracji.
Kolejne ważne kwestie dotyczące działalności nierejestrowanej dotyczą na przykład:
  • jak dokumentować sprzedaż,
  • czy trzeba mieć kasę fiskalną,
  • czy trzeba pamiętać o podatku VAT,
  • jak wygląda rozliczenie z ZUS,
  • jak rozliczyć działalność nierejestrowaną w zeznaniu rocznym.
Szczególnie problematyczna wydaje się kwestia prowadzenia rozliczeń z ZUS. Chodzi przede wszystkim o świadczenia usług wykonywanych po podpisaniu umowy zlecenie. Kiedy dojdzie do podpisania umowy zlecenie, wymaga się składkowania od uzyskiwanych przychodów. Od przedsiębiorcy wymaga się naliczenia, pobrania, a następnie odprowadzenia składki ZUS.

Umowa zlecenie a prowadzenie działalności nierejestrowanej

Wiele osób podpisuje umowę zlecenie, a oprócz tego prowadzi działalność nierejestrowaną, czy takie działanie jest dopuszczone przez ustawodawcę? Niełatwo jest znaleźć odpowiedź, a już na pewno nie znajduje się w przepisach podatkowych. W związku z tym wymaga się skorzystania z interpretacji organów podatkowych. Przybliżmy interpretację podatkową nr 0112-KDIL2-1.4011.707.2021.1.KF wydaną 28.10.2022 r., gdzie omówiono taką sytuację.

Wnioskodawczyni pracuje jako tłumacz przysięgły, ale jednocześnie ukończyła studia prawnicze, dlatego podpisała wiele umów zlecenie z kancelariami prawnymi, dla których świadczy doradztwo podatkowe, a przy tym na zlecenie sądu, prokuratury, policji i organów administracji publicznej zajmuje się tłumaczeniem dokumentów. Ta praca jest wykonywana w formie niezarejestrowanej działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni stawia organom podatkowym pytanie, czy nie ma przeciwwskazań, żeby po podpisaniu umowy zlecenie świadczyć usługi dla jednego podmiotu  i w tym samym czasie świadczyć inne usługi w formie działalności nierejestrowanej?

W interpretacji znajduje się odpowiedź, że takie działanie jest zgodne z przepisami prawa, a dochody uzyskiwane zostają z różnych źródeł:
  • umowa zlecenie – od przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ustawy o PIT),
  • tłumaczenia – do przychodów z innych źródeł (art. 20 ustawy o PIT).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wskazuje w uzasadnieniu, że:

W ciągu jednego roku można osiągać dochody z działalności świadczonej osobiście oraz przychody z działalności nierejestrowanej wyszczególnione w zeznaniu rocznym PIT-36.

Dyrektor KIS informuje, że osoba pracująca w kilku miejscach i podpisująca różne umowy musi zwracać szczególną uwagę, czy dochód każdego miesiąca w działalności nierejestrowanej nie jest wyższy od kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia. Interpretacja wskazuje jednoznacznie, że nie ma przeciwności, żeby pracować na podstawie umowy zlecenie i jednocześnie prowadzić nierejestrowaną działalność. Odpowiedni podział przychodów jest w tej sytuacji szczególnie istotny.

Kilka słów podsumowania

Prowadzenie działalności nierejestrowanej odbywa się po spełnieniu kilku wymogów, związanych przede wszystkim z limitem przychodów. Uzyskane zarobki muszą zostać rozliczone na gruncie podatku dochodowego. Przedsiębiorca powinien zacząć od prawidłowego podziału osiąganych przychodów. Ustawodawca nie zabrania osiągać przychodów z kilku źródeł, jednak obowiązkowe jest weryfikowanie zasad opodatkowania tych dochodów. Oznacza to, że można podpisać umowę zlecenie i prowadzić nierejestrowaną działalność. Kluczowa jest rzetelna i prawidłowa analiza.


Data publikacji: 2023-02-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Kamila
29 Luty 2024

Chciałabym zasięgnąć porady. Wyszkolilam się w zakresie wizualizacji wnętrz online czy świadcząc usługę muszę zawrzeć umowę zlecenie czy o dzieło?? Jeśli tak czy osoba zleceniodawca musi odprowadzać składki na ubezpieczenie na mnie...? Aktualnie jestem ubezpieczona u męża w pracy. Z góry dziękuję za odpowiedź.