Przepisy pozwalają na wystawianie faktur korygujących do faktur ustrukturyzowanych. W jaki sposób będą mogły ją wystawić i zaksięgować osoby korzystające z KSeF? e-faktura korygujaca w ksef

Faktura korygująca wystawiona do faktury ustrukturyzowanej 

Przedsiębiorca, który zdecydował się na wystawianie faktur ustrukturyzowanych już w 2022 roku musi mieć na uwadze, że jeżeli faktura ustrukturyzowana będzie zawierała błędy i konieczne będzie wystawienie faktury korygującej, to będzie ona musiała być sporządzona również w takiej samej postaci, czyli w formie ustrukturyzowanej. 

Faktura korygująca ustrukturyzowana – księgowanie

Każda faktura korygująca wystawiona w systemie KSeF będzie mogła być księgowana w ewidencji VAT zaraz po jej wystawieniu. W przypadku tego rodzaju faktur nie stosuje się zasad ogólnych obowiązujących od 2021 roku, które dotyczą księgowania faktur korygujących wystawionych poza systemem KSeF. 

Do faktur korygujących wystawianych w KSeF nie jest konieczne posiadanie przez przedsiębiorcę dokumentów potwierdzających uzgodnienie warunków korekty z nabywcą. W takiej sytuacji sprzedawca ma prawo zaksięgować korektę in minus faktury ustrukturyzowanej w ewidencji VAT sprzedaży oraz pomniejszyć podatek VAT należny w miesiącu wystawienia korekty bez konieczności uzgadniania warunków.


Data publikacji: 2022-05-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU