Od 1 stycznia 2022 roku rozpoczyna działalność Krajowy System e-Faktur. Obowiązkowy stanie się od 2023 roku. Co należy o nim wiedzieć? e-faktura krajowy system e-faktur

Wszystko o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)

E-faktura, czyli faktura ustrukturyzowana będzie możliwa do wystawienia od stycznia 2022 roku. Podmiotem, który umożliwi wystawianie i wysyłanie dokumentów jest Krajowy System e-Faktur, inna nazwa Centralny Rejestr Faktur (CRF) lub Centralna Baza Faktur (CBF). Jego zadaniem będzie przechowywanie otrzymanych faktur ustrukturyzowanych, zgodnie z następującym schematem. Do systemu będą wprowadzane dane z faktury. Na ich podstawie system przydzieli do danego dokumentu unikalny numer identyfikujący, a następnie będą badane i porównywane dane z przesłanej faktury ze wzorem faktury ustrukturyzowanej. W momencie kiedy system nada fakturze numer, to uznaje się ją za wystawioną i doręczoną. 

E-faktura – jakie informacje będzie zawierała?

Obecnie faktura papierowa lub wystawiona elektronicznie nie musi zawierać między innymi informacji dotyczących terminu, sposobu płatności, czy numeru rachunku bankowego. Przepisy te będą obowiązywały jeszcze w 2022 roku. Na fakturze ustrukturyzowanej dane te będą musiały znaleźć się obowiązkowo. W sumie będzie ona zawierała aż 300 obowiązkowych pozycji. Dla porównania, obecnie na fakturze jest ich tylko 20.

Prawdopodobnie polscy podatnicy będą musieli podawać na e-fakturach między innymi takie informacje, jak:
1. numer EORI sprzedawcy lub nabywcy
2. adres mailowy sprzedawcy i nabywcy
3. numer telefonu sprzedawcy i nabywcy
4. numer dokumentu WZ związanego z fakturą
5. rodzaj zastosowanego transportu o ile była dokonana dostawa towarów
6. dane identyfikacyjne przewoźnika
7. datę i godzinę rozpoczęcia transportu
8. adres miejsca wysyłki
9. symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
10. symbol Nomenklatury Scalonej (CN)
11. numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur. 

Wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej, to nowe obowiązki dla podatnika, który będzie musiał podać na dokumencie dużo większy zakres informacji niż do tej pory. 

Korzyści z wystawiania e-Faktur

1. szybszy zwrot VAT (40 dni)
2. brak konieczności wystawiania duplikatów faktur w przypadku ich zniszczenia lub zgubienia
3. brak obowiązku przechowywania faktur (e-faktury będą przechowywane na serwerze KSeF przez okres 10 lat).


Data publikacji: 2021-12-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU