Po podjęciu decyzji o otworzeniu własnej firmy przychodzi czas na wybór branży, w której działalność ma być prowadzona. Osoby znające się na elektryczności mogą rozpocząć świadczenie usług elektrycznych na własny rachunek. W obecnych czasach elektrycy są dość często poszukiwanymi specjalistami. firma swiadczaca uslugi elektryczne

Firma elektryczna – czym może się zajmować?

Firma elektryczna świadczy głównie usługi wchodzące w zakres instalacji elektrycznych, urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Przede wszystkim może oferować usługi związane między innymi: 
 • z zakładaniem instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, urzędach i obiektach przemysłowych
 • oświetlaniem ulic, terenów i innych obiektów
 • budową i naprawą rozdzielnic niskiego i średniego napięcia
 • z przyłączami kablowymi oraz przewodowymi
 • tworzeniem stacji transformatorowo-rozdzielczych
 • konserwacją instalacji elektrycznych
 • usuwaniem awarii instalacji elektrycznych
 • sprawdzaniem parametrów zabezpieczeń różnicowoprądowych,
 • badaniem rezystancji izolacji.
W związku z tak szerokim zakresem oraz sporym zapotrzebowaniem na rynku na usługi elektryczne firma elektryczna nie powinna narzekać na brak pracy. 
W późniejszym okresie działalności dobrze prosperujący zakład elektryczny może pokusić się o rozszerzenie działalności i zwiększyć zakres wykonywanych usług przykładowo o usługi związane z instalacją cieplną, klimatyzacją itp.  

Założenie firmy elektrycznej - warunki

Działalność polegająca między innymi na instalacji sieci elektrycznej nie zalicza się do działalności regulowanych. W związku z tym, aby otworzyć firmę elektryczną nie trzeba posiadać licencji, zezwoleń ani koncesji oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej. Wyjątkiem są zakłady elektryczne, które będą zajmować się instalacjami urządzeń elektroenergetycznych bądź obsługą urządzeń elektrycznych o wysokim napięciu powyżej 1kV lub mocy powyżej 20 KW. Jeżeli przedsiębiorca będzie chciał wykonywać w swojej firmie takie prace, to musi posiadać odpowiednie kwalifikacje potrzebne do wykonywania takich prac potwierdzone świadectwem kwalifikacji. W związku z tym powinien mieć: 
 • ukończony kurs elektryczny (G1) – dozór, instalacja i eksploatacja urządzeń, instalacja oraz sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
 • ukończony kurs energetyczny (G2) - dozór, instalacja i eksploatacja urządzeń, instalacji oraz sieci cieplnych, urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
 • ukończony kurs gazowy (G3) - dozór, instalacja i eksploatacja urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i magazynujące oraz zużywające paliwa gazowe.
Wybrany kurs musi być odbyty i zakończony zdanym egzaminem państwowym. Wystarczy ok. 3 dni, aby uzyskać jedno z wyżej wymienionych uprawnień. Posiadane kwalifikacje muszą być sprawdzane i odnawiane co 5 lat. Sprawdzenie kwalifikacji odbywa się na podstawie wniosku składanego do wybranego stowarzyszenia naukowo-technicznego, przy którym działa powołana komisja kwalifikacyjna właściwa do wydawania danych uprawnień. 

Firma elektryczna – inne formalności

Aby otworzyć firmę elektryczną przyszły przedsiębiorca oprócz zdobycia specjalistycznych uprawnień musi dopełnić jeszcze kilku formalności związanych z otworzeniem i dalszym prowadzeniem działalności.

Wybór formy prawnej:
 • jednoosobowa działalność gospodarcza
 • spółka cywilna, jawna, komandytowa, akcyjna lub z ograniczoną odpowiedzialnością
 • działalność nierejestrowana pod warunkiem, że przychód z działalności nie będzie przekraczał połowy wartości minimalnego wynagrodzenia.
Wybór formy opodatkowania: Wybór księgowości
W przypadku małej firmy elektrycznej prowadzona jest księgowość uproszczona. Najlepiej powierzyć to zadanie biuru rachunkowemu. 

Wybór właściwego kodu PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)
Kody PKD określają obszar działalności przedsiębiorcy. W przypadku firmy elektrycznej najwłaściwsze będą te obejmujące wykonywanie instalacji elektrycznych, naprawę urządzeń elektrycznych, produkcję aparatury rozdzielczej, czyli odpowiednio: 
 • PKD 43.21.Z – wykonywanie instalacji elektrycznych
 • PKD 95.22.Z – naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
 • PKD 33.14.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • PKD 27.12.Z – produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej. 
Wybór firmowego rachunku bankowego oraz reklama
Posiadanie rachunku firmowego nie jest obowiązkiem, ale warto taki posiadać, nawet dla własnej wygody. Rozliczenia firmowe mogą być prowadzone z rachunku osobistego pod warunkiem, że przedsiębiorca jest jego właścicielem.
Podjęcie działań marketingowych jest bardzo ważne zwłaszcza na początku działalności, kiedy firma nie jest jeszcze dobrze znana.

Program do fakturowania

Gotowe, sprawdzone i nie drogie rozwiązania dla firm usługowych oferuje program do faktur i księgowości FakturaXL. Aktualnie oprogramowania używa już kilkaset firm usługowych z branży usług elektronicznych na obszarze krajowym i międzynarodowym.

Najważniejsze oczekiwania firm usługowych dotyczące programu do fakturowania:
 • wystawianie faktur w walucie EUR i innych walutach obcych z automatycznym przeliczeniem kursu waluty wg. tabeli NBP lub własnego kursu waluty narzuconego przez umowę z kontrahentem. Kurs waluty, numer tabeli NBP oraz kwota przeliczenia VAT pojawia się na fakturze,
 • dwu-walutowe faktury np. w PLN i EURO jednocześnie na jednym druku,
 • faktury w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim oraz dwujęzyczne np. polsko-angielskie,
 • możliwość integracji programu do faktur poprzez API,
 • dodatkowe dokumenty dla usług np. oferta, wydanie zewnętrzne, zamówienie
 • numer zlecenia lub zamówienia w programie, który może pojawiać się na fakturach i innych dokumentach dotyczących zlecenia. Po numerze zlecenia można również sortować i przeglądać faktury w programie.
 • pola z pozycjami na fakturze mogą być wieloliniowe i zawierać bardzo dużo informacji np. obszerny opis wykonanych prac itp.
 • możliwość zamieszczania opisów między pozycjami na fakturze. Można w ten sposób na jednej fakturze zamieścić czytelnie dodatkowe uwagi dotyczące zlecenia czy opisy do kilku pozycji.
 • dodawanie załączników do faktur np. specyfikacja w PDF, dokumentacje itp.
 • automatyczne pobieranie danych firm po numerze NIP z bazy GUS,
 • własne logo firmy na fakturze i możliwość wgrania pieczęci,
 • własny schemat numeracji, kilka różnych schematów jednocześnie
 • wysyłanie faktur na e-mail lub sms-em bezpośrednio z programu do klienta wraz z późniejszą informacją czy faktura została poprawnie dostarczona,
 • automatyczne wystawianie faktur cyklicznych dla stałych klientów (np. za usługę abonamentową),
 • zaawansowane raporty i ewidencje,
 • skuteczna kontrola płatności w firmie: oznaczanie statusu opłacenia faktury, raporty nieopłaconych faktur, lista terminów płatności, automatyczne przypomnienia na e-mail lub sms o nieopłaconej fakturze lub zbliżającym się terminie płatności za wykonaną usługę. W razie braku zapłaty, możliwość łatwego zlecenia windykacji należności bezpośrednio z programu przez profesjonalną i skuteczną firmę windykacyjną.
 • samodzielna księgowość online dla firm jednoosobowych: KPiR, Ewidencje VAT, JPK-VAT i deklaracje z wysyłką bezpośrednio z programu
 • możliwość eksportu danych z programu bezpośrednio do biura rachunkowego lub księgowego.


Data publikacji: 2023-02-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU