Od 1 lipca 2024 roku wszyscy podatnicy VAT będą musieli używać Krajowego Systemu e-Faktur. Jeżeli podatnicy korzystają z przedmiotowego albo/lub podmiotowego zwolnienia z VAT, mają obowiązek dołączyć do KSeF od 1 stycznia 2025 roku. Dla przedsiębiorców zmieni się przede wszystkim sposób fakturowania – dotyczy to samego obowiązku wystawiania i dostarczania faktur do systemu oraz modyfikacji w zasadach, które do tej pory obowiązywały wszystkich przedsiębiorców. korygowanie faktury przez nabywce ksef

Korygowanie faktur przez Nabywcę

Noty korygujące po wprowadzeniu KSeF przestaną istnieć. Ta zasada dotyczy faktur wystawianych w systemie oraz poza KSeF. W systemie możliwe będzie przygotowanie faktury korygującej przez dostawcę.

Chociaż warto wiedzieć, że na początku nie przewidywano możliwości przygotowania faktury korygującej w KSeF jedynie przez nabywcę. Dowód sporządzony przez nabywcę musiałby zostać zaakceptowany przez sprzedającego, co miało skutkować przygotowaniem pełnoprawnej faktury korygującej. Jednak posiłkując się aktualnym i prawdopodobnie końcowym projektem ustawy poświęconej KSeF, mamy świadomość, iż ustawodawca nie zaakceptował przedstawionej zasady. Takie działanie wydaje się wymagać zbyt wielu działań i formalności. Większość przedsiębiorców nie ma na to czasu.

Ministerstwo Finansów wskazuje na inne rozwiązania dotyczące korekt przygotowanych w systemie faktur. Nabywca nie będzie miał żadnych praw w zakresie przygotowanych korekt. Co to oznacza w praktyce? Za przygotowanie dokumentu, a także korektę danych będzie odpowiadał sprzedawca, a nie nabywca, mimo iż faktura dotyczy również jego.

Czy nabywca może skorygować otrzymaną fakturę?

Wraz z wprowadzeniem KSeF nabywca straci możliwość poprawiania danych formalnych na fakturze. Aktualnie wykorzystywane są do tego noty korygujące, chociaż zgodnie z obowiązującymi zasadami noty nie są księgowane, ale pozwalają na naprawienie nieprawidłowości widniejących na dowodzie sprzedaży.

Po wprowadzeniu zmian nabywca nie będzie miał formalnego wpływu na poprawność dokumentowania transakcji. Wymagane będzie, aby w każdym przypadku nabywca prosił sprzedawcę o przygotowanie faktury korygującej. Dotyczy to nawet błędów w adresie, literówek i innych drobnych pomyłek. Poprawa błędu nastąpi dopiero po przygotowaniu przez sprzedawcę faktury korygującej. Dokument musi również zostać zaakceptowany przez nabywcę.

Nie ma wątpliwości, że przedstawione zasady przyczynią się do wydłużenia czasu niezbędnego do poprawy błędów widniejących na fakturach, a także wymagają większej ilości działań i formalności, jakie muszą wykonać obie strony biorące udział w transakcji.


Data publikacji: 2023-07-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU