Przedsiębiorcy od 2022 roku mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane. Obecnie jest to jeszcze opcja dobrowolna, tzn., że nie ma obowiązku wystawiania tego rodzaju dokumentów. E-faktury będą obowiązkowe dopiero od 2023 roku. wystawianie faktury korygujacej ustrukturyzowanej ksef

Faktura korygująca wystawiona do faktury ustrukturyzowanej

Z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych wiążą się nowe uregulowania, które dotyczą między innymi wystawiania faktur korygujących dla korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Ustawa o podatku VAT zyskała nowy zapis mówiący, że w celu skorygowania faktury ustrukturyzowanej wystawia się fakturę korygującą w postaci faktury ustrukturyzowanej, czyli jeżeli transakcja będzie wymagała korekty, to przedsiębiorca korzystający z Krajowego Systemu e-Faktur ma obowiązek wystawić korektę faktury w postaci ustrukturyzowanej. 

Faktura korygująca wystawiana do e-faktury – księgowanie

Faktury korygujące wystawiane do faktur ustrukturyzowanych można ujmować w ewidencji VAT zaraz po ich wystawieniu. W ich przypadku nie obowiązują ogólne zasady stosowane od 2021 roku przy księgowaniu faktur korygujących wystawionych poza systemem e-Faktur. 

Do wystawionej korekty faktury w KSeF przedsiębiorca nie musi posiadać dokumentów potwierdzających uzgodnienia warunków korekty z nabywcą. W związku z tym sprzedawca ma prawo do zaksięgowania korekty in minus faktury ustrukturyzowanej w ewidencji VAT sprzedaży i pomniejszenia podatku VAT należnego w miesiącu wystawienia korekty bez konieczności dokonania uzgodnień z nabywcą.


Data publikacji: 2022-03-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU