VAT należny, a naliczony. Który należy wykazać w deklaracji VAT przekazywanej do urzędu skarbowego? Różnice pomiędzy dwoma podatkami. podatek VAT nalezny naliczony

VAT należny, VAT naliczony

Zarówno podatek VAT naliczony, jak i należny są pojęciami ściśle związanymi z czynnymi podatnikami VAT.

VAT należny, podatek doliczany do kwoty netto sprzedaży. Rodzaj podatku, który wymaga wpłaty do urzędu skarbowego. Wyliczoną należność należy wpłacić na konto US w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca lub kwartału.

VAT naliczony, podatek podlegający odliczeniom. Obniża VAT należny. Zgodnie z przepisami podatkowymi, podatnik ma prawo do odliczenia VAT od nabytych towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

PRZYKŁAD 
Przedsiębiorca, czynny podatnik VAT w miesiącu kwietniu sprzedał towary na kwotę 1 000 zł netto + 230 zł VAT oraz zakupił w związku z prowadzoną działalnością towary na kwotę 400 zł netto i 92 zł VAT. 

VAT należny: 230 zł
VAT naliczony: 92 zł
VAT, który należy wpłacić do US: 230 zł – 92 zł = 138 zł

PRZYKŁAD 
Przedsiębiorca, czynny podatnik VAT w kwietniu dokonał sprzedaży na kwotę 1 000 zł netto + 230 zł VAT oraz zakupił w związku z prowadzoną działalnością towary na kwotę 4 000 zł netto oraz 920 zł VAT.
VAT należny: 230 zł
VAT naliczony: 920 zł
W tym wypadku nie wystąpi VAT, który będzie podlegał wpłacie do urzędu skarbowego, ponieważ: 230 zł – 920 zł = -690 zł < 0. Przedsiębiorca ma kwotę do zwrotu lub przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy.


Data publikacji: 2020-09-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU