Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej często odbywają podróże służbowe w kraju lub za granicą. W tym celu niekiedy korzystają z prywatnych, a czasami i służbowych aut, do których kupują paliwo. Jak wygląda rozliczenie zakupu paliwa w takim kraju jak Wielka Brytania, która nie jest obecnie członkiem Unii Europejskiej? zakup paliwa w wielkiej brytanii na firme

Zakup paliwa w Wielkiej Brytanii w okresie przejściowym

Obecnie Wielka Brytania w związku z wyjściem ze Wspólnoty Europejskiej traktowana jest jak kraj trzeci, czyli wszelkie dokonywane transakcje podlegają przepisom obowiązującym w krajach spoza UE. Do końca 2020 roku obowiązywał okres przejściowy, co oznacza, że transakcje z angielskimi kontrahentami mogły być rozliczane na takich samych zasadach jakie obowiązują państwa członkowskie. 

Zakup paliwa w państwach spoza Unii Europejskiej – koszt firmy

Polski przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów związanych z podatkiem VAT również zakup paliwa poza terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych, to zgodnie z art. 22 ustawy o PIT za koszt uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątkiem od tej zasady są koszty wymienione w załączniku 23 do ustawy. Jeżeli więc podróż zagraniczna związana była z prowadzoną działalnością gospodarczą, to przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zakup paliwa za granicą, również w państwie trzecim. Taki wydatek musi być odpowiednio udokumentowany za pomocą faktury lub paragonu. 

Zakup paliwa w Wielkiej Brytanii po Brexicie 

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało, że obecnie nie można podatku od wartości dodanej oraz podatku od towarów i usług traktować na równi z podatkiem obowiązującym w Wielkiej Brytanii. W związku z tym polski przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione w Anglii w kwocie brutto, czyli muszą one być powiększone o podatek VAT brytyjski. Wydatek poniesiony na zakup paliwa na stacji benzynowej na terytorium Wielkiej Brytanii należy ująć w kosztach uzyskania przychodu w kwocie brutto dla każdego rodzaju pojazdu (samochody osobowe, ciężarowe). Księgowanie w KPiR wymaga podania całej kwoty kosztu podatkowego razem z limitami obowiązującymi w podatku dochodowym.


Data publikacji: 2022-02-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU