Prowadzenie działalności gospodarczej czasami wiąże się z koniecznością odbywania podróży służbowych. W związku z tym przedsiębiorca ponosi pewne koszty, w tym związane z noclegiem. Czy faktura za hotel może być kosztem uzyskania przychodu? W jaki sposób należy księgować faktury za hotele krajowe, a w jaki sposób za zagraniczne? faktura za hotel

Koszty podatkowe za hotel w kraju i za granicą

Aby wydatki za nocleg można było zaliczyć do kosztów podatkowych musi być spełniony warunek. Koszty powinny zostać poniesione w celu uzyskania przychodów lub zabezpieczenia bądź zachowania ich źródła. Poza tym muszą być odpowiednio udokumentowane fakturą lub rachunkiem.

Podatnik musi taki wydatek zaewidencjonować w KPiR w kolumnie 13 (pozostałe wydatki) z wartością brutto, ponieważ wydatki za hotel nie podlegają obniżeniu podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, usługi hotelowe i gastronomiczne są wyłączone z możliwości odliczenia. 

Jeżeli faktura dotyczy usługi hotelowej świadczonej za granicą kraju, to postępuje się podobnie. Dodatkowo kwotę z faktury wystawionej w obcej walucie należy przeliczyć na złotówki według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.


Data publikacji: 2020-10-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU