Prawo mówi, że przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników może zawiesić działalność na czas nieokreślony. Jednak nie może on być krótszy niż 30 dni. Zawieszenie oznacza zwolnienie z wykonywania niektórych obowiązków. Z możliwości zawieszenia korzystają przeważnie przedsiębiorcy, którzy utracili płynność finansową. Niski dochód nie pozwala im pokryć niektórych opłat związanych z działalnością, jak np.: składek na ZUS, stąd decydują się na taki krok. faktura korygujaca zawieszona dzialalnosc

Co może przedsiębiorca, a czego mu nie wolno w trakcie okresu zawieszenia?

Podatnik w okresie zawieszenia działalności nie musi na przykład wyliczać zaliczek na podatek dochodowy, czy opłacać składek do ZUS. Jednak w uzasadnionych przypadkach pomimo, że firma jest zawieszona może zostać poproszony o skorygowanie sprzedaży. Zatem, czy ma prawo wystawić fakturę korygującą w trakcie zawieszenia działalności?

W art. 25 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców zostały wymienione czynności, które może wykonywać podatnik korzystający z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą przedsiębiorca może:
1. wykonywać czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania wcześniej zawartych umów
2. przyjmować należności 
3. regulować obowiązkowo zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
4. zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
5. osiągać przychody finansowe z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia jej wykonywania 
6. zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców, którzy wykonują działalność. 

Ponadto podatnik ma obowiązek uczestnictwa w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych, które są związane z działalnością gospodarczą  wykonywaną przed datą jej zawieszenia. Musi też wykonywać inne obowiązki nakazane prawem.


Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca w trakcie zawieszenia wykonywania działalności nie może wykonywać i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Kiedy można wystawić fakturę korygującą?

Przedsiębiorcy wolno podejmować działania, które pozwolą mu zachować lub zabezpieczyć źródła przychodów. Musi też dopełnić obowiązki, które rozpoczął przed zawieszeniem działalności gospodarczej. Tak więc jeżeli faktura pierwotna została wystawiona jeszcze przed zawieszeniem działalności, to przedsiębiorcy wolno jest wystawić fakturę korygującą pomimo trwania okresu zawieszenia.


Data publikacji: 2020-01-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU