Prokuratorzy są w posiadaniu wytycznych, które bezpośrednio informują, iż mają żądać oni surowych kar za przestępstwa z tytułu finansowego oraz gospodarczego. Ministerstwo Sprawiedliwości wydało również program reform, którego tytuł brzmi „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo”, który jest ściśle związany z jeszcze bardziej restrykcyjnym karaniem przestępstw związanych z obrotem gospodarczym. Osoby, które zdecydują się sfałszować fakturę powinny się dwa razy nad tym pomysłem zastanowić, gdyż zostaną potraktowani przez wymiar sprawiedliwości tak samo jak zabójcy oraz gwałciciele.

fałszerze faktur kary

Prokurator Generalny wydał wytyczne, którymi mają się posiłkować prokuratorzy. Związane są one z działaniami odnośnie prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw finansowych, które generują szkodę dla osób pokrzywdzonych z użyciem instrumentów finansowych, a także działalności bankowej. Kolejne wytyczne Prokuratora Generalnego związane są z metodami prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw z tytułu procederów wyłudzania nienależnego zwrotu podatku od towarów oraz usług (czyli VAT), a także pozostałych kłamliwych pomniejszeń w owym podatku.

Przesłanie o którym mowa związane z przedstawionymi powyżej wytycznymi, zostało wykonywane przez prokuratorów, którzy rozpoczęli wnioskowanie o jak najbardziej surowe kary. W myśl Prokuratora Generalnego prokuratorzy żądali na przykład: aby w przypadkach wyłudzeń, gdzie wartość jest większa niż 1 mln złoty, gdzie szkoda nie została naprawiona, prokuratorzy żądali dla osób odpowiedzialnych za te oszustwa kar bezwzględnego pozbawienia wolności.

Kary uzależnione od kwoty

Prokuratora Krajowa udzieliła informacji wszystkim prokuratorom na temat generowania wniosków do sądów, które odnoszą się do żądania kar za przestępstwa gospodarcze bądź finansowe, gdzie należy głównie zwracać uwagę na wielkość wyrządzonej szkody.

Prokuratorzy powinni skupiać się na wnioskowaniu o pozbawienie wolności w bardzo surowych granicach:
- 3 lata pozbawienia wolności, jeśli wartość krzywdy, która została wyrządzona jest większa niż 200 tysięcy zł,
- 5 lat pozbawienia wolności, jeśli wartość krzywdy, która została wyrządzona jest większa niż 1 milion zł,
- 7 lat pozbawienia wolności, jeśli wartość krzywdy, która została wyrządzona jest większa niż 5 milionów zł,
- 10 lat pozbawienia wolności, jeśli wartość krzywdy, która została wyrządzona jest większa niż 10 milionów zł.

Posiłkując się zaleceniem Prokuratora Krajowego „zasadą powinno być wnioskowanie o karę pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia”.

Program Sprawiedliwość i bezpieczeństwo

Program reform „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo”, który został wydany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada następne obostrzenia kar odnośnie przestępstw wykonanych w obrocie gospodarczym, a w szczególności – zwiększenie progów wymiaru kar pozbawienia wolności za oszustwa na tle VAT. Dodatkowo, w programie zmian jest mowa o elastyczności kar. W chwili obecnej zarówno prokuratorzy, jak i sędziowie mają związane ręce. Daje to możliwość na skazanie za te najbardziej poważne przestępstwa na kary: do 15 lat pozbawienia wolności, oprócz tego karę 25 lat więzienia, a także dożywocie. Nie istnieje więc możliwość na wymierzenie kary pomiędzy (chociażby 21 bądź 34 lat więzienia), a w niektórych sytuacjach taki próg byłby jak najbardziej wskazany.

Ministerstwo pragnie także zmienić próg kar dla osób biorących łapówki. Wzięcie korzyści majątkowej, która przekracza 1 milion zł jest uwarunkowana karą pozbawienia wolności wahającą się między 3 a 20 lat. Resort chce również, aby prokuratorzy posiadali większe kompetencje odnośnie ustawiania przetargów publicznych. Przypadki określane mianem „budzących wątpliwości” nie będą już dłużej wymagały dostarczania zawiadomienia o błędach przez prokuraturę, gdyż zostanie im przyznane prawo do działania z urzędu.

Warto wiedzieć: Brak zapłaty za fakturę, co robić?

Kary za przestępstwa finansowe na dużą skalę

Kary odnośnie fałszerstw na dużą skalę, które są fałszerstwami większymi niż 10 milionów zł, ulegną uelastycznieniu. Aktualnie wahają się one między 5 a 15 lat pozbawienia wolności, a także 25 lat pozbawienia wolności. Po wprowadzonych zmianach sądy mogą korzystać z przedziału od 5 do 25 lat pozbawienia wolności. Warto wiedzieć, że ten sam przedział kar dotyczy gwałtu ze szczególnym okrucieństwem oraz porwanie dla okupu, które łączy się ze szczególnym udręczeniem. Jedyną cięższą karą za przestępstwo jest kara do 30 lat pozbawienia wolności bądź dożywocie, które otrzymywane zostają za śmierć człowieka.

Nikt nie podważa konieczności karania osób, które prowadzą oszustwa na tle finansowym i gospodarczym, ale przeraża trochę fakt, iż wystawienie fałszywej faktury może się spotkać z wyrokiem wyższym niż przygotowanie do zabójstwa, bądź przyjęcie zlecenia zabójstwa (od 2 do 15 lat pozbawienia wolności).

Wszystkie zmiany z którymi mamy do czynienia ukazują, że ma miejsce otwarta wojna pomiędzy przestępcami gospodarczymi, a organami skarbowymi.
Program „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo” głosi: „Zaostrzone dzięki Ministerstwu Sprawiedliwości kary dla oszustów VAT-owskich przyniosły nie tylko większe o dziesiątki miliardów przychody Skarbowi Państwa, ale też udowodniły, że surowe kary dają pożądany efekt.
Wspomniane efekty zostają osiągane także dzięki zrewidowaniu doktryny aktualnego prawa, gdyż nie będzie już dłużej obowiązywać zasada nieorzekania kar pozbawienia wolności w sytuacji przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności, która nie przekracza 5 lat, w sytuacji kiedy inna kara bądź środek karty są w stanie zastąpić karę (art. 58§ 1 Kodeksu karnego).

Czytaj też: Kara za niezłożenie pliku JPK

Przedsiębiorcy na dłuższą metę rozpoczną korzystanie z usług prawników, księgowych oraz doradców podatkowych, ażeby za wszelką cenę nie spowodować jakichkolwiek naruszeń odnośnie VAT, które wiążą się z bardzo surowymi konsekwencjami. Przestępstwo gospodarcze wiąże się zarówno z utratą całego majątku, jak również wolności. Posiłkując się art. 23 Kodeksu Karnego, największa grzywna, która może zostać przyznana przez sąd równa się 720 stawek dziennych. Skupiając się na 2019 roku jest to 21 milionów 600 tysięcy złoty.
Jeszcze surowsze są przepisy art. 44a Kodeksu karnego, który mówi, iż przedsiębiorca, który nawet w sposób pośredni stał się właścicielem korzyści majątkowej o dużej wartości jest narażony o całkowitą utratę przedsiębiorstwa, którego zostało wykorzystane do wykonania tego przestępstwa.


Data publikacji: 2019-05-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU