Przedsiębiorca ewidencjonujący sprzedaż na kasie fiskalnej ma także obowiązek do wydawania paragonów klientom. Za niewydanie paragonu naraża się na karę. mandat za niewydanie paragonu

Nie działająca kasa fiskalna

Czasami kasa fiskalna może nie działać z rożnych powodów (brak prądu, czy awaria urządzenia). W takiej sytuacji sprzedaż powinna zostać zaprzestana lub należy skorzystać z innej kasy fiskalnej, np. rezerwowej, o ile przedsiębiorca taką posiada. Jednak nie wszyscy sprzedawcy stosują się do powyższych zasad i nadal obsługują klientów oraz przyjmują od nich płatności i zapisują transakcje w zeszycie. Niekiedy wystawiają paragony wypisane ręcznie. Nie jest to działanie zgodne z przepisami. Jeżeli przedsiębiorca nie może ewidencjonować transakcji na kasie fiskalnej, to powinien zaprzestać obsługi klientów, ponieważ nie jest w stanie wydać im paragonu. Za nieprzekazanie paragonu klientowi, przedsiębiorca podlega karze nawet jeżeli sprzedaż zostanie później zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. 

Przestępstwo, czy wykroczenie skarbowe?

Niewydanie paragonu może zostać uznane za przestępstwo skarbowe, za które zgodnie z przepisami grozi kara w wysokości do 180 stawek dziennych. Jedna stawka dzienna zawiera się w przedziale od 50 do 20 000 zł. Jej wartość ustala sąd. Minimalna kara grzywny za przestępstwo skarbowe wynosi 500 zł. Najczęściej wysoki wymiar kary zostaje nałożony na podmioty, które pomimo obowiązku jaki narzuca na nie ustawa, nie posiadają kasy fiskalnej. Z reguły pojedyncze niewydanie paragonu nie wiąże się z wysoką sankcją, ale czasami może zostać uznane za wykroczenie skarbowe, za które została przewidziana kara od 150 zł do 30 000 zł. Jednak najczęściej w przypadku pojedynczego wykroczenia przedsiębiorca otrzymuje mandat. Wszystko zależy od kwalifikacji danego czynu. Urzędnicy dokonując kwalifikacji przede wszystkim biorą pod uwagę wysokość kwoty na utratę, której narażony był skarb państwa, a także fakt, czy jest to zdarzenie jednorazowe, czy już wcześniej przedsiębiorcy zdarzyło się podobne przewinienie, które zostało odnotowane w urzędzie. 

Kiedy można otrzymać mandat?

Przedsiębiorca może otrzymać mandat za niewydanie paragonu w różnych okolicznościach, nie tylko podczas kontroli skarbowej. Klient, który nie otrzymał paragonu, a sprzedawca miał obowiązek taki mu wydać ma prawo zgłosić to w urzędzie skarbowym. Po otrzymaniu zgłoszenia urząd przeprowadza postępowanie celem wyjaśnienia sprawy i ewentualnego ukarania sprzedawcy. 

Podsumowanie

Wydrukowanie i przekazanie paragonu klientowi jest bardzo ważne, ponieważ jest to dowód na to, że transakcja została dokonana, a przedsiębiorca powinien się rozliczyć i zapłacić zobowiązanie podatkowe.


Data publikacji: 2021-10-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU