Zagraniczna podroż służbowa przedsiębiorcy wiąże się z poniesieniem wydatków związanych z wyjazdem, jak np. na paliwo, przejazdy autostradą, wstęp na różne imprezy handlowe typu targi itp. Czy przedsiębiorca ma szansę odzyskać zapłacony za granicą VAT? zwrot podatku vat z faktury zagranicznej ue

Sposób na odzyskanie zagranicznego podatku VAT

Przedsiębiorca, który zakupił towar w jednym z krajów Unii Europejskiej może wystąpić o zwrot zagranicznego podatku VAT korzystając z procedury VAT-REFUND.

O zwrot mogą ubiegać się osoby:
 • nie mające siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu w kraju członkowskim Unii Europejskiej, w którym dokonały zakupu
 • będące czynnymi podatnikami VAT
 • które nie dokonują tylko sprzedaży zwolnionej z VAT i nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego VAT.
Osoby, które prowadzą tylko i wyłącznie działalność zwolnioną z podatku VAT, niezależnie od powodu zwolnienia nie mają prawa ubiegać się o zwrot zagranicznego VAT. 

Jakie towary i usługi objęte są zwrotem?

Zwrotem VAT zagranicznego z innego niż Polska kraju członkowskiego UE objęte jest między innymi:
 • nabycie paliwa
 • wynajem środków transportu
 • opłaty drogowe i inne związane z użytkowaniem dróg
 • koszty transportu
 • opłaty noclegu
 • koszty żywności, napojów i usług restauracyjnych
 • opłaty wstępu na targi i wystawy
 • wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe i reprezentacyjne
 • inne, jak np. naprawy, czy artykuły biurowe. 
Każdy zakup musi być udokumentowany fakturą bądź dokumentem importowym. Dokumenty te należy dołączyć do wniosku VAT-REF. 

Jak uzyskać zwrot?

Przedsiębiorca, który chce odzyskać VAT zapłacony w innym kraju członkowskim UE musi złożyć do właściwego urzędu skarbowego formularz VAT-REF w formie elektronicznej przez system e-Deklaracje. W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej wniosek należy złożyć do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Do wniosku przedsiębiorca powinien dołączyć faktury potwierdzające poniesione wydatki w formie elektronicznej, ale tylko w sytuacji kiedy państwo członkowskie zwrotu tego wymaga. Termin na złożenie wniosku jest nieprzekraczalny. Należy go złożyć w terminie nie późniejszym niż do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy. Następnie:
 • wniosek zostaje przekazany do systemu VAT-REFUND
 • podatnik otrzymuje potwierdzenie na podany adres e-mail
 • urząd skarbowy rozpatruje wniosek i jeżeli stwierdzi, że brak jest podstaw do ubiegania się o zwrot, to wtedy naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie o nieprzekazaniu wniosku do państwa członkowskiego zwrotu. Postanowienie wysyłane jest do wnioskodawcy pocztą tradycyjną na adres wskazany we wniosku oraz dodatkowo na adres e-mail
 • państwo członkowskie zwrotu wysyła powiadomienie o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku w terminie od 4 do 8 miesięcy od jego otrzymania. Termin zależy od tego czy potrzebne są jeszcze dodatkowe informacje.
Realizacja zwrotu następuje w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych licząc od upływu wymienionych terminów. Za opóźnienie naliczane są odsetki.


Data publikacji: 2021-11-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
JULA
17 Czerwiec 2022

Jak w programie Faktura XL wykazać zapłacony podatek vat od WNT?

Urszula Baran
31 Maj 2022

Jak wpisać do PKPW zwrot vat z RO za opłaty autostrady?

Jak opodatkować taką transakcję w systemie ryczałtowego opodatkowania?