Siłownia dla pracowników w kosztach firmy

2023-08-14

Kiedy wydatek może być kosztem uzyskania przychodu? Wydatki na utworzenie siłowni Za koszt uzyskania przychodu uważa się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź...

Studia podyplomowe w kosztach firmy

2023-08-10

Wydatki na edukację, a koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów prawa Niektóre wydatki ponoszone na edukację przedsiębiorcy mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu. Przedsiębiorca może...

Polisa ubezpieczeniowa samochodu w kosztach firmy, jak zaksięgować w KPiR?

2023-08-09

Samochód firmowy zostaje wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jeżeli pojazd zostanie wprowadzony do majątku firmowego, przedsiębiorca jest zobowiązany do wyznaczenia sposobu, w jaki będzie z...

Czy do kosztów można dodać wydatek bez faktury?

2023-08-02

Koszt podatkowy — kiedy występuje? Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT zawiera definicję kosztu podatkowego. Przepisy wskazują, że koszty uzyskania przychodu to koszty pozwalające na...

Czym się różni wydatek od kosztu w firmie?

2023-07-25

Co to jest wydatek? Przez określenie wydatek rozumie się kwotę uregulowaną na nabycie towaru albo usługi. Kupując telefon za 2000 zł, wydatek jest równy 2000 zł....

Koszty w firmie remontowo-budowlanej

2023-07-18

Jakie wydatki można zaliczyć do kosztów w firme remontowo-budowlanej? W pierwszej kolejności należy zauważyć, że przepisy podatkowe regularnie się zmieniają, dlatego warto zapoznać się z podanymi...

Estoński CIT - rozliczenie zakupu, pojazdu i eksploatacja

2023-06-02

Estoński CIT – najważniejsze informacje  Estoński CIT został wprowadzony do polskich przepisów podatkowych w 2021 roku. Ogólna zasada z nim związana pozwala przyjąć, że wynik bilansowy...

Zakup samochodu elektrycznego na firmę, jak rozliczyć?

2023-04-25

Samochody elektryczne w świetle przepisów o podatku dochodowym i podatku VAT oraz przepisów o ruchu drogowym Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, jak i o podatku...

Usługa gastronomiczna w kosztach firmy

2023-04-17

Koszty podatkowe – co to jest? Do kosztów uzyskania przychodu kwalifikuje się wszystkie wydatki umożliwiające uzyskanie, zachowanie bądź zabezpieczenie źródła przychodów. Jedyny wyjątek od tej zasady...

Słodycze dla klientów w kosztach firmy

2023-04-14

Zakup słodyczy dla kontrahentów, a podatek PIT Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT kosztem podatkowym nie będą koszty reprezentacji w...