Sejf w kosztach firmy

2022-08-08

Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  Za koszty uzyskania przychodu uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź...

Pompa ciepła na firmę jako środek trwały

2022-08-08

Czym jest pompa ciepła? Pompa ciepła jest urządzeniem wykorzystywanym do ogrzewania pomieszczeń. Jej zadaniem jest zapewnienie niskich kosztów ogrzewania. Praca pompy przewidziana jest na kilka lat....

Wstępna opłata leasingowa w kosztach firmy

2022-08-06

Leasing operacyjny – czym jest oplata wstępna?  Opłata wstępna (czynsz inicjalny lub wkład własny) to jeden ze składników leasingu operacyjnego. Obowiązek jej wniesienia ma leasingobiorca jeszcze...

Pełne odliczenie podatku VAT od samochodu na wynajem

2022-07-28

Samochody na wynajem Podatnik, który chce mieć prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków poniesionych na pojazd osobowy użytkowany w działalności gospodarczej, to powinien zgłosić samochód...

Co to są wydatki o charakterze osobistym?

2022-07-15

Które wydatki mogą być kosztem uzyskania przychodu? Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca ma prawo ująć w kosztach...

Noclegi z wyżywieniem w kosztach firmy, jak rozliczyć?

2022-07-14

Wydatki poniesione na podróż służbową – czy mogą być kosztem firmowym?  Za koszty uzyskania przychodu uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia...

Tankowanie paliwa za granicą na firmę w kosztach

2022-07-11

Zakup paliwa w Polsce i za granicą – koszty uzyskania przychodu Zgodnie z art. 22 ustawy o PIT wszelkie wydatki odpowiednio udokumentowane i poniesione w celu...

Zakup artykułów spożywczych na koszt firmy w podroży służbowej

2022-07-07

Katalog kosztów pracowniczych - wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodu Katalog wydatków, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki...

Podatek VAT od zagranicznych biletów lotniczych

2022-07-04

Czym jest zakup biletów lotniczych?  Zakup biletów lotniczych przez przedsiębiorcę uważany jest za nabycie usługi. W tym przypadku obowiązuje przepis szczególny (art. 28f ust. 1 ustawy...

Wynajem obiektu sportowego na koszt firmy

2022-06-27

Czym są koszty uzyskania przychodów? Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów...