Bilet lotniczy w kosztach podróży służbowej

2021-11-27

Co jest kosztem firmowym? W ustawie o podatku dochodowym w art. 22 ust. 1 można przeczytać, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia...

Rower elektryczny w kosztach firmy, zakup i amortyzacja

2021-11-18

Zakup roweru elektrycznego do firmy – wydatek firmowy Dla przedsiębiorcy, który dokona zakupu roweru elektrycznego do firmy w cenie zakupu przekraczającej wartość ponad 10 000 zł,...

Auto służbowe dla celów prywatnych od 2022

2021-11-14

Auto służbowe wykorzystywane do celów prywatnych  W chwili obecnej na podstawie art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną świadczenia nieodpłatnego...

Amortyzacja budynków – jaka stawka?

2021-11-13

Przeznaczenie budynku, a odpisy amortyzacyjne Odpisy amortyzacyjne pozwalają obniżyć koszty związane z zakupem części, maszyn, urządzeń oraz innych składników tworzących majątek firmy. Dzięki odpisom pomniejsza się...

Ulga B+R, a koszty energii elektrycznej

2021-11-09

Czym jest dla podatnika ulga badawczo-rozwojowa? Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów jakie poniósł na działalność...

Faktura ze Stripe – jak rozliczyć?

2021-10-25

Import usług – na czym polega? Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi przy imporcie usług nabywca jest jednocześnie sprzedawcą, a więc musi obliczyć i odprowadzić podatek VAT,...

Faktura VAT marża na towary używane, a dowód zakupu

2021-10-22

Dla kogo VAT marża? Za pomocą procedury VAT marża rozlicza się towar używany i nabyty od: przedsiębiorców nie będących podatnikami VAT rozliczających się za pomocą procedury marży osób prywatnych.  Czasami...

Zmiana ZUS na KRUS

2021-10-11

Składki ZUS przedsiębiorcy Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy. Zgodnie z przepisami nowy przedsiębiorca posiada możliwość opłacania...

Naprawa samochodu w firmowych kosztach

2021-10-10

Bieżąca naprawa samochodu Bieżąca, drobna naprawa samochodu może być kosztem firmowym pod warunkiem, że wydatek będzie spełniał definicję kosztu podatkowego zawartą w ustawie o podatku dochodowym...

Składki członkowskie w kosztach firmy

2021-10-08

Obowiązkowe składki członkowskie, a koszty uzyskania przychodu W ustawie o PIT w art. 22 ust. 1 znajduje się definicja kosztów, zgodnie z którą wydatki poniesione w...