Koszty eksploatacji auta, jak rozliczyć w firmie?

2023-01-23

Co należy rozumieć przez wydatek eksploatacyjny pojazdu? Eksploatacja inaczej użytkowanie maszyn i urządzeń oraz podobnych rzeczy. W związku z powyższym przez wydatek eksploatacyjny pojazdu należy rozumieć...

Rozliczenie przychodu z tytułu zwrotu poniesionych wydatków

2022-12-23

Przychód w działalności gospodarczej – co to jest? Pojęcie przychodu w działalności gospodarczej zostało dokładnie omówione w obowiązujących przepisach. Chodzi o kwoty należne, nawet jeśli nie...

Limit kosztów autorskich 2022

2022-12-20

Zastosowanie 50% kosztów autorskich – interpretacja ogólna Koszty ryczałtowe mogą zostać dodatkowo podwyższone jeżeli podatnik korzysta z praw autorskich i pokrewnych. Wyższe koszty uzyskania przychodu odnoszą...

Wymiana opon na zimowe w kosztach firmy

2022-12-15

Trzeba podkreślić, że w naszym kraju nie ma obowiązku zmiany opon na zimowe, jednak takie działanie jest szczerze rekomendowane, gdyż jest w stanie zapobiec kolizji,...

Wybór najkorzystniejszej metody amortyzacji

2022-12-12

Najczęściej wybieraną metodą amortyzacji podatkowej stanowi metoda liniowa. Jest to związane przede wszystkim z możliwością użytkowania jej przez wszystkich podatników, a jej przedmiotem może być...

Odsetki od kredytu na mieszkanie w kosztach firmy

2022-12-10

Kiedy odsetki od kredytu na mieszkanie można ująć w kosztach firmowych? Odsetki kredytowe są kosztem, jeżeli: występuje związek przyczynowo - skutkowy z przychodami, czyli powinny być poniesione...

Zakup samochodu w UE na fakturę VAT marża

2022-11-30

Czym jest system VAT marża?  Marża jest różnicą pomiędzy kwotą zapłaconą za towar przez nabywcę, a kosztami rzeczywiście poniesionymi przez sprzedawcę za zakup towaru lub usługi....

Jak rozliczyć podatek od ładowania samochodu elektrycznego za granicą?

2022-11-29

Miejsce opodatkowania VAT  Obowiązujące przepisy w inny sposób określają miejsce opodatkowania dla dostawy towarów, a w inny dla świadczonych usług. W przypadku towarów, które nie zostały...

Zakup samolotu na firmę, amortyzacja i VAT

2022-11-22

Samolot jako środek trwały w firmie Każda nabyta dla przedsiębiorstwa maszyna, urządzenie albo środek transportu może być amortyzowany. Jednak aby tego dokonać, konieczne jest spełnienie przez...

Bilety e-TOLL za autostradę w kosztach firmy

2022-11-17

Bilet autostradowy e-TOLL – co to takiego? 1 grudnia 2021 roku wprowadzono zmiany dotyczące manualnego systemu pobierania opłat. Od tego czasu przejazd wybranymi odcinkami autostrad odbywa...