Zakup artykułów spożywczych na koszt firmy w podroży służbowej

2022-07-07

Katalog kosztów pracowniczych - wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodu Katalog wydatków, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki...

Podatek VAT od zagranicznych biletów lotniczych

2022-07-04

Czym jest zakup biletów lotniczych?  Zakup biletów lotniczych przez przedsiębiorcę uważany jest za nabycie usługi. W tym przypadku obowiązuje przepis szczególny (art. 28f ust. 1 ustawy...

Wynajem obiektu sportowego na koszt firmy

2022-06-27

Czym są koszty uzyskania przychodów? Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów...

Kiedy można kupić klimatyzację na firmę?

2022-06-20

Klimatyzacja jako środek trwały Aby składnik majątku został sklasyfikowany jako środek trwały i nie został potraktowany jako ulepszenie innego środka trwałego musi spełniać określone warunki: powinien stanowić...

Naprawa samochodu służbowego na koszt pracownika

2022-06-19

Jakie są obowiązki pracownika wobec pracodawcy? Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy zarówno pracodawca, jak i pracownik mają wobec siebie określone obowiązki. Pracownik, który za niewykonanie lub...

Preferencyjne składki ZUS, a Fundusz Pracy

2022-06-02

Preferencyjne składki na ZUS Obecnie przedsiębiorcy, którzy zakładają działalność gospodarczą mogą skorzystać z możliwości opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ZUS-ie przez okres 24 miesięcy...

Altana ogrodowa w kosztach firmy

2022-05-27

Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym (koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej) Zgodnie z wymienionym wyżej przepisem za koszty uzyskania przychodów uważane są koszty...

Wizyta u fizjoterapeuty w kosztach firmy

2022-05-05

Czym są koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej?  W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia...

Przyczepa w kosztach firmy

2022-04-23

Czym jest pojazd samochodowy i jak odliczyć VAT? Art. 2 pkt 33 ustawy prawo o ruchu drogowym wskazuje, że pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy o konstrukcji...

Fotowoltaika z montażem, środek trwały, czy ulepszenie budynku

2022-04-14

Zakup paneli fotowoltaicznych z montażem – klasyfikacja Zakup paneli fotowoltaicznych może być potraktowany jak odrębny środek trwały lub może stanowić element ulepszenia budynku. 1. Instalacja fotowoltaiczna jako...