Co to są wydatki o charakterze osobistym?

2022-07-15

Które wydatki mogą być kosztem uzyskania przychodu? Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca ma prawo ująć w kosztach...

Noclegi z wyżywieniem w kosztach firmy, jak rozliczyć?

2022-07-14

Wydatki poniesione na podróż służbową – czy mogą być kosztem firmowym?  Za koszty uzyskania przychodu uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia...

Tankowanie paliwa za granicą na firmę w kosztach

2022-07-11

Zakup paliwa w Polsce i za granicą – koszty uzyskania przychodu Zgodnie z art. 22 ustawy o PIT wszelkie wydatki odpowiednio udokumentowane i poniesione w celu...

Zakup artykułów spożywczych na koszt firmy w podroży służbowej

2022-07-07

Katalog kosztów pracowniczych - wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodu Katalog wydatków, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki...

Podatek VAT od zagranicznych biletów lotniczych

2022-07-04

Czym jest zakup biletów lotniczych?  Zakup biletów lotniczych przez przedsiębiorcę uważany jest za nabycie usługi. W tym przypadku obowiązuje przepis szczególny (art. 28f ust. 1 ustawy...

Wynajem obiektu sportowego na koszt firmy

2022-06-27

Czym są koszty uzyskania przychodów? Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów...

Kiedy można kupić klimatyzację na firmę?

2022-06-20

Klimatyzacja jako środek trwały Aby składnik majątku został sklasyfikowany jako środek trwały i nie został potraktowany jako ulepszenie innego środka trwałego musi spełniać określone warunki: powinien stanowić...

Naprawa samochodu służbowego na koszt pracownika

2022-06-19

Jakie są obowiązki pracownika wobec pracodawcy? Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy zarówno pracodawca, jak i pracownik mają wobec siebie określone obowiązki. Pracownik, który za niewykonanie lub...

Preferencyjne składki ZUS, a Fundusz Pracy

2022-06-02

Preferencyjne składki na ZUS Obecnie przedsiębiorcy, którzy zakładają działalność gospodarczą mogą skorzystać z możliwości opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ZUS-ie przez okres 24 miesięcy...

Altana ogrodowa w kosztach firmy

2022-05-27

Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym (koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej) Zgodnie z wymienionym wyżej przepisem za koszty uzyskania przychodów uważane są koszty...