Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje różnych zakupów. Część wydatków pod pewnymi warunkami może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Czy takim wydatkiem może być zakup smartwatcha? Jak udowodnić, że jego zakup ma związek z prowadzoną działalnością? zegarek smartwatch firma

Zakup zegarka w kosztach firmy

Zakup zegarka typu smartwatch może być kosztem w prowadzonej działalności. Jedna z Izb Skarbowych wydała interpretację w tej sprawie. Podatnik jednak musi dobrze uzasadnić zakup, aby urząd skarbowy nie miał podstaw do odrzucenia kosztu firmowego. 
Jak mówimy o kosztach działalności, to przeważnie większość osób ma na myśli samochody, komputery, czy telefony. Mało kto kojarzy zegarek, zwłaszcza na rękę jako koszt firmowy. Zakup smartwatcha można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu uzasadniając zakup jako potrzebny do funkcjonowania firmy.

Koszty firmowe, a zakup smartwatcha

Kosztem uzyskania przychodu jest wydatek, który przedsiębiorca ponosi w związku z prowadzoną działalnością. Musi on mieć wpływ na wielkość przychodu osiąganego w firmie. 
Jeżeli chodzi o związek zegarka typu smartwatch z prowadzoną działalnością i możliwość zaliczenia wydatku do kosztów firmowych można posłużyć się wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacją indywidualną z 4 listopada 2016 roku, sygn.: 0461-ITPB1.4511.770.2016.2.HD, w której można przeczytać, że:

Tego typu zegarek połączony z telefonem pozwala na sprawniejszy i szybszy kontakt z klientami. Dzięki niemu przedsiębiorca jest stale dostępny dla klienta, jeśli chodzi o nowe oferty współpracy. Smartwatch umożliwia mu również selekcjonowanie połączeń przychodzących w sytuacji, gdy zajmuje się innym zajęciem. Oprócz monitorowania połączeń i wiadomości przychodzących smartwatch umożliwia szybki dostęp do poczty e-mail, co pozwala na sprawdzanie wiadomości i ocenianie priorytetów w związku z wykonywaną pracą. Oczywiście, by koszt mógł być w całości rozliczony, przedsiębiorca musi takie urządzenie wykorzystywać wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Co to oznacza? Zegarek powinien być zdejmowany po godzinach pracy.


Data publikacji: 2021-03-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU