Rozliczenia prowizji pomiędzy kontrahentami odbywają się przeważnie na podstawie faktury prowizyjnej, czyli faktury za prowizję od sprzedaży. Ten rodzaj dokumentu stosuje się najczęściej do rozliczania umów o współpracę w zakresie finansów, jak np.: kredyty lub ubezpieczenia oraz w zakresie innych usług, od których przysługuje prowizja. faktura za prowizje

Świadczenia usług

to wszystkie świadczenia, które nie są dostawą towarów. Taką usługą jest np.: pozyskiwanie klientów na rzecz innego podmiotu. Czynność opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 23% i stanowi realizację usług. W niektórych przypadkach mogą pojawić się wątpliwości dotyczące zastosowania odpowiedniej stawki VAT kiedy podmiotem pozyskującym klientów na rzecz innego podmiotu jest podatnik zwolniony z VAT.

Na przykład: usługi pozyskiwania klientów świadczone przez zakład ubezpieczeń. Usługi ubezpieczeniowe zwolnione są z VAT. W tym wypadku prowizja za pozyskanie klientów wynika z umowy zawartej w celu świadczenia usług innego rodzaju, które nie stanowią usług ubezpieczeniowych, a nie z tytułu umowy ubezpieczeniowej. Tak więc usługi związane z pozyskiwaniem klientów nie są zwolnione z VAT, nawet jeżeli świadczy je podmiot zwolniony z zapłaty podatku VAT.

Rozliczenia prowizji

Do rozliczenia prowizji dochodzi na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami. Prowizję wypłaca się najczęściej w przypadku świadczenia usług na pozyskiwanie odbiorców oraz z tytułu pośrednictwa finansowego. Zdarzenia dokumentuje się za pomocą faktury. Faktury prowizyjne sporządzane w związku z pośrednictwem finansowym zwolnione są z podatku VAT. Z tego powodu wybór tego rodzaju rozliczenia może opłacać się wszystkim tym osobom, które prowadzą działalność gospodarczą w tej branży.

Elementy jakie powinna zawierać faktura prowizyjna

Na fakturze prowizyjnej powinny znajdować się wszystkie podstawowe dane takie jak na innych fakturach:
  • dane sprzedawcy
  • dane nabywcy
  • forma płatności
  • kwota netto i brutto należnej prowizji
  • waluta, w której ma być opłacona faktura
  • data wystawienia
  • data sprzedaży
  • termin płatności
  • opis produktu lub usługi.
Dokument należy wystawić w 2 egzemplarzach. Zwyczajowo powinien być podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.


Data publikacji: 2020-09-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Krzyś
26 Listopad 2023

"Zwolnione z VAT" w sensie, że chodzi o stawkę VAT.

Beata
03 Sierpień 2023

PROSZĘ O WYJAŚNIENIE na jakiej podstawie wysnuto wniosek ;....... " Tak więc usługi związane z pozyskiwaniem klientów nie są zwolnione z VAT, nawet jeżeli świadczy je podmiot zwolniony z zapłaty podatku VAT."
Jeżeli ktoś korzysta ze zwolnienia z VAT to zgodnie z art. 113 ust. 1 do momentu przekroczenia kwoty 200 tys nie płaci podatku, chyba że świadczy usługi wymienione a ust. 13 pkt 2 lit. b