Posiłkując się przepisami prawa, istnieje możliwość, aby sprzedawca wystawił fakturę zanim owa sprzedaż zostanie wykonana, w terminie do 30 dni. Zapoznaj się z artykułem i dowiedz się jak powinno zostać wykonane rozliczenie podatków w tej sytuacji.

Faktura przed sprzedażą

Powstanie przychodu określane jest przez datę, w której produkty, które są przedmiotem sprzedaży lub zbycia majątkowego, albo też wyświadczenia całościowego lub częściowego usługi, który nie przekracza dnia wystawienia faktury bądź zapłaty należności (art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

W związku z tym, jeśli faktura jest wystawiona wcześniej niż miała miejsce dostawa towarów, albo wyświadczenie usługi to właśnie data z jaką wystawiona została faktura stanowi podstawę do określania momentu powstania przychodu. Informacja ta jest o tyle ważna, gdy mamy do czynienia z terminem na przełomie okresów rozliczeniowych. Chodzi o to, że jeśli data wygenerowania faktury oraz data z jaką miało miejsce dostarczenie towarów lub wyświadczenie usług różnią się od siebie i przypadają na dwa inne okresy podatkowe, niezwykle ważne jest rzetelne przydzielenie przychodu, gdyż ma to duże znaczenie pod względem zsumowania zaliczki na PIT.

Aby dobrze zrozumieć ten temat posłużymy się kilkoma przykładami obrazującymi to zagadnienie.


Przykład 1
Przedsiębiorstwo X wystawiło fakturę potwierdzającą sprzedaż dóbr z dniem 20 marca 2018 roku. Owe dobra zostały dostarczone do kontrahenta 15 kwietnia 2018 roku. Z jaką datą powinien zostać zaksięgowany przychód? Datę wykazania przychodu stanowi data wystawienia faktury, a w związku z tym, będzie on ujęty w rozliczeniu zaliczki na PIT za miesiąc marzec 2018 roku. Biorąc pod uwagę fakturę zaliczkową nie ma ona żadnego wpływu na podatek dochodowy, gdyż nie wchodzi ona w skład przychodu, który jest opodatkowany podatkiem VAT.

Obowiązek podatkowy rozpoczyna się w momencie dostarczenia dostawy towarów, albo wyświadczenia usługi, co za tym idzie, wystawienie faktury jeszcze przed dokonaniem sprzedaży nie oddziałuje na obowiązek podatkowy.


Przykład 2
Dostawa towarów o której mowa w przykładzie 1 miała miejsce 15 kwietnia 2018 roku, w związku z tym obowiązek podatkowy ma miejsce również w kwietniu. Wystawienie faktury miało miejsce z datą 20 marca co nie ma najmniejszego znaczenia.
Biorąc pod uwagę VAT, faktury zaliczkowe traktowane są analogicznie do klasycznych faktur, czyli obowiązek podatkowy rozpoczyna się wtedy, kiedy została uiszczona całość, albo ułamek zapłaty. A więc wracając do powyższego przykładu, 20 marca wygenerowano fakturę zaliczkową, a zaliczka została dostarczona do przedsiębiorstwa z dniem 15 kwietnia, obowiązek podatkowy powstał więc w kwietniu.
W art. 19a ust. 5 pkt 3 oraz 4 ustawy o VAT wykazany został szereg czynności, w których obowiązek podatkowy rozpoczyna się w tym samym czasie co wystawienie faktury. Jednakże w przedstawionym przez nas przypadku, data wystawienia faktury jest momentem rozpoczęcia obowiązku podatkowego.


Przykład 3
Przedsiębiorstwo X wystawiło fakturę za dostawę książek z datą 20 marca 2018 roku. Produkt znalazł się w firmie kontrahenta z datą 15 kwietnia 2018 roku. Książki drukowane wchodzą w skład art. 19a ust. 5 pkt 3, obowiązek podatkowy ma miejsce z tą samą datą z jaką została wystawiona faktura, czyli marcu 2018 roku.


Przykład 4
Przedsiębiorstwo X zajmuje się leasingiem, a ich faktury generowane są zawsze 10 dnia miesiąca. Faktura dotyczy leasingu za miesiąc następny. Usługa leasingowa również jest wymieniona w art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b. Wynika z tego, że faktura, która została wystawiona 10 kwietnia 2018 roku i odnosi się do raty leasingu za maj 2018 roku powoduje obowiązek podatkowy w momencie kiedy owa faktura została wystawiona czyli w kwietniu 2018 roku.


Data publikacji: 2018-10-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU