Czasami sam pomysł na własny biznes to za mało. Potrzeba czegoś więcej, jak np.: dobrego planu. Bez niego może się nie udać, a sam pomysł nie przełoży się na spodziewany zysk. Jak poprawnie napisać biznesplan, aby przyniósł oczekiwany skutek? Jak napisać dobry biznesplan?

Czym jest biznesplan?

Biznesplan to po prostu plan na biznes, który najczęściej pisze się w formie dokumentu. Zawiera koncepcję rozwoju firmy w przyszłości. Chodzi głównie o krótkoterminowe i długoterminowe cele danego przedsięwzięcia zawierające ich szczegółowy opis (opis produktów lub usług, które będą składać się na działalność firmy).

Biznesplan powinien dać odpowiedź na 4 podstawowe pytania
:
  • Kto zamierza otworzyć firmę?
  • Co ma być przedmiotem planowanego przedsięwzięcia?
  • Jak będzie przebiegała realizacja przedsięwzięcia?
  • Jaki będzie koszt?

Elementy jakie powinien zawierać biznesplan

Podstawowe elementy biznesplanu niezależnie od rodzaju i wielkości planowanej działalności są do siebie zbliżone i zawierają: 
1. Wprowadzenie
czyli wstęp, w którym należy w ogólny sposób przedstawić swój pomysł. Warto w nim wskazać element wyróżniający produkt lub usługę na rynku, określić misję i cele działalności firmy zarówno te na krótki okres czasu jak i na dłuższy.

2. Opis firmy
zadaniem tego elementu jest zainteresowanie czytających, biznesplanem. Powinien zawierać informacje tego typu, jak: zasoby materialne, zasoby ludzkie, doświadczenie jakie posiada firma itp. Należy napisać też jak wygląda schemat organizacyjny, czym będą zajmowały się konkretne osoby, jakie są ich kwalifikacje i doświadczenie.

3. Produkty/usługi
to miejsce na wskazanie na jakim etapie rozwoju znajdują się produkty lub usługi, jaki będzie termin ich wejścia na rynek. Produkty należy opisać i porównać z tymi jakie oferuje konkurencja, wykazać ich przewagę na rynku. Ważne, aby przedstawić fakty oparte na wyliczeniach (wyniki badań, testów). W tym miejscu dobrze jest pochwalić się posiadanymi licencjami, prawem własności, patentem, zarejestrowanym znakiem towarowym itp.

4. Rynek i klienci
tu opisujemy kim jest potencjalny nabywca, w jaki sposób firma będzie docierać do klientów, jakie potrzeby będzie zaspokajać. Należy wskazać rynek działalności. Ważną informacją jest spodziewany udział przedsiębiorcy w rynku. Dobrze jeżeli taka informacja będzie podparta badaniem rynku i preferencjami odbiorców. Jeżeli przedsiębiorca planuje wykonać takie badanie to powinien poinformować o swoich planach ze wskazaniem kto będzie je wykonywał i jaki jest jego koszt.

5. Strategia firmy
w tym miejscu przedstawiamy metody produkcji lub świadczonych usług, charakteryzujemy siedzibę firmy, wyposażenie potrzebne do realizacji założeń biznesplanu. Podajemy też informacje dotyczące planowanego zatrudnienia, przedstawiamy zespół, który będzie zajmował się całym przedsięwzięciem. Można też opisać sposób dostarczenia produktu lub usługi do klienta. Chodzi o kanały dystrybucji, jak przykładowo: Internet, sprzedaż hurtowa i detaliczna, własne sklepy itp. Należy wskazać osobę zajmującą się sprzedażą. Warto wspomnieć o rozwiązaniu kwestii związanych z usługą posprzedażową, serwisem, gwarancją, zwrotami, reklamacjami itp. Nie można też zapomnieć o działaniach związanych z promocją i reklamą.

6. Finanse
są bardzo ważnym elementem biznesplanu, zwłaszcza z punktu widzenia potencjalnych inwestorów. Ta część musi być dokładnie rozpisana. Chodzi o to żeby przekonać inwestora, że inwestycja w projekt będzie dla niego opłacalna. Aby tak się stało należy przedstawić prognozę finansową: rachunek zysków i strat, czyli przewidywane wydatki i dochody na dany okres czasu, najczęściej 5 lat, bilans, dzięki któremu będzie można zmierzyć wzrost i rozwój firmy w danym okresie, rachunek przepływu gotówki (cash flow). Do tego trzeba obliczyć punkt opłacalności przedsięwzięcia (break event point) i wskaźniki rentowności. Finanse to również część, w której szczegółowo należy wskazać wysokość kredytu lub pożyczki jakiej oczekujemy razem z informacją o wydatkach na jakie zostanie spożytkowana. Wszystkie dane dotyczące wyliczeń w części finansowej muszą być prawdziwe i mieć źródło w planach oraz w założeniach przedsięwzięcia.

7. Kontrola działalności
bardzo ważny element, który może mieć wpływ na ocenę biznesplanu. Kontrola działalności to przede wszystkim sposób podejścia do kontroli i monitorowania działań firmy. Należy wskazać jak często będzie przeprowadzana kontrola finansowa i kto będzie ją prowadził. Ważny jest też sposób monitorowania sprzedaży (wybór systemu ewidencji sprzedaży), promocja i reklama. Istotne są informacje dotyczące form kontrolowania produkcji lub świadczenia usług, jakości i reklamacji, kadr oraz planów rozwoju produktu/usługi

8. Załączniki
składa się na nie dokumentacja, która jest potwierdzeniem informacji zawartych w biznesplanie (życiorysy osób, projekty, dane techniczne, dokumenty patentowe, badania, analizy, dane dotyczące biegłych księgowych itp.).


Data publikacji: 2020-07-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU