Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy zobowiązani są do wpłat podatku PIT, CIT i VAT na jeden indywidualny rachunek bankowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. Jego numer można wygenerować na podstawie numeru PESEL lub NIP. W założeniu miał ułatwić życie przedsiębiorcom, a tymczasem już na samym początku system wzbudził wiele wątpliwości. Okazało się, że niektórzy podatnicy, tak jak przedsiębiorcy posiadają dwa mikrorachunki. Na który z nich mają wpłacać należności z tytułu podatków? dwa mikrorachunki podatkowe

Mikrorachunek podatkowy i wątpliwości z nim związane. Które podatki na mikrorachunek?

Od 1 stycznia 2020 r. każdy powinien znać numer swojego mikrorachunku podatkowego, zarówno przedsiębiorca jak i osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. 

Na początku roku duża część osób, zwłaszcza nie będących przedsiębiorcami miała problem z wygenerowaniem numeru myśląc, że sami muszą go utworzyć. Tymczasem numery rachunków zostały założone przez urzędników, a zadaniem podatników było tylko je poznać.

Kolejne wątpliwości pojawiły się na gruncie wpłat podatków innych niż PIT, CIT i VAT. Z ordynacji podatkowej wynika, że na mikrorachunek powinny wpływać również wszystkie nieopodatkowane należności budżetowe, jak: mandaty, grzywny, czy podatki od spadków i darowizn.

Dodatkowo w niektórych bankach pojawiła się podobna informacja, że na mikrorachunek można wpłacać również podatki od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, co kłóci się z opinią wydaną przez Ministerstwo Finansów:

Niepodatkowe należności budżetowe wpłacane na indywidualny rachunek podatkowy to odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia
Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacane są na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.


Przedsiębiorca tylko z rachunkiem na podstawie NIP

Podatnicy będący przedsiębiorcami posiadają dwa mikrorachunki podatkowe. Jeden utworzony na podstawie numeru PESEL, a drugi na podstawie numeru NIP. Z którego powinni korzystać przy rozliczeniach z urzędem skarbowym?
Dla przedsiębiorców numerem identyfikującym w US jest NIP, dlatego też wpłaty z tytułu PIT, CIT i VAT powinny być realizowane tylko na mikrorachunek wygenerowany na podstawie NIP. Jednak nic się nie stanie jeżeli podatki zostaną przelane na rachunek wygenerowany na podstawie PESEL. W tej kwestii biuro prasowe Ministerstwa podało informację o treści zamieszczonej poniżej.

Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą powinien wpłacać PIT, CIT i VAT na mikrorachunek, wygenerowany przy użyciu NIP. Jeśli jednak zdarzy się, że zrobi wpłatę na mikrorachunek wygenerowany przy użyciu PESEL, to zostanie ona w urzędzie skarbowym zaksięgowana na karcie kontowej tego podatnika. Kluczowa w tym przypadku jest prawidłowa identyfikacja wpłacającego

A co z pozostałymi należnościami przedsiębiorców? Spoglądając na ordynację podatkową wynika z niej (to co zostało napisane już wcześniej), że na mikrorachunek powinny wpływać również wszystkie niepodatkowe należności budżetowe. Ministerstwo ma inne zdanie na temat i uważa, że mandaty oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) powinny trafiać na rachunki podatkowe urzędu skarbowego.

Podsumowanie

Błędem Ministerstwa Finansów było to, że wcześniej nie poinformowało podatników, iż w ramach prowadzonej działalności mogą korzystać jedynie z rachunku z NIP. Taka postawa spowodowała, że wielu przedsiębiorców zaczęło mieć wątpliwości co do rachunku, z którego mogą korzystać przy rozliczeniach z fiskusem.

Zgodnie z opinią Ministerstwa Finansów, której należy się trzymać, mikrorachunek podatkowy służy jedynie do wpłat należności z tytułu podatków: PIT, CIT i VAT. Pozostałe podatki i należności wobec US (np.: akcyza, czy PCC) wpłaca się tak jak do tej pory, na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.


Data publikacji: 2020-01-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU