Metody rozliczania transakcji pomiędzy przedsiębiorcami nie są uwarunkowane przepisami ustawy o VAT. Oznacza to, że faktury mogą być wystawiane zarówno w polskich złotówkach, jak i w zagranicznej walucie. Czy taka opcja istnieje również w KSeF? jak wysyłac fakture w walucie obcej do ksef

Każda faktura sprzedaży musi zawierać elementy wskazane w przepisach – również kwotę netto oraz wartość podatku VAT. Kwota netto może być podana w walucie obcej, a z kolei podatek VAT zawsze należy przeliczyć na złotówki – od tej zasady nie ma wyjątków.

Po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF przedsiębiorcy uzyskają możliwość wystawiania faktur walutowych dla polskich oraz zagranicznych kontrahentów. Zasady są takie same jak w przypadku tradycyjnych faktur – kwota netto w walucie obcej, wartość podatku w złotówkach, a wartość brutto w walucie obcej.

Jaki kurs waluty obcej należy zastosować w przypadku przeliczania transakcji?

Data sprzedaży jest równocześnie momentem powstania obowiązku podatkowego, dlatego w trakcie przeliczania podatku, uwzględnia się kurs waluty podany na ten dzień. Istnieje tylko jeden wyjątek od tej zasady, a mianowicie dowód sprzedaży został przygotowany przed wyświadczeniem usługi albo sprzedażą towaru. Podmiot stosuje wcześniejszą datę – datę wystawienia dokumentu. Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień sprzedaży albo wystawiania faktury jest używany do przeliczenia wartości wskazanych w dokumencie.

Faktura ustrukturyzowana – dwa kursy walut

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, fakturę uznaje się za wystawioną w momencie, kiedy przedsiębiorca przekazał ją do KSeF i nadano jej numer Krajowego Systemu e-Faktur – ta zasada odgrywa ogromną rolę podczas wyznaczania kursu walutowego.

Ustawodawca umożliwia przedsiębiorcom przekazanie faktury ustrukturyzowanej w terminie dłuższym o jeden dzień. Nie ma też przeciwwskazań do wykorzystania kursów walutowych z dwóch innych dni – ma to miejsce w przypadku, kiedy faktura jest wystawiana w walucie obcej, a do Krajowego Systemu e-Faktur trafia następnego dnia, po dniu wpisanym w polu P_1 (data wystawienia dokumentu).

Przedsiębiorca sam wybiera, jaki kurs zastosuje – z dnia przed dniem wystawienia (P_1) albo kurs z dnia poprzedzającego dostarczenie dokumentu do KSeF.

Faktura walutowa w Krajowym Systemie e-Faktur – jakie informacje są obowiązkowe?

Podmiot wystawiający fakturę walutową musi uzupełnić następujące pola w KSeF:
  • KodWaluty – symbol waluty przeliczanej na dokumencie
  • KursWaluty – kurs waluty zastosowany do obliczenia kwoty podatku VAT
  • KursWalutyZ – kurs waluty zastosowany do obliczenia kwoty podatku VAT dla faktury dokumentującej zaliczkę

Umowny kurs walutowy

Nie ma przeciwwskazań, aby strony podpisujące umowę wyznaczyły umowny kurs przeliczenia transakcji, który należy zastosować do przeliczenia kwoty netto z faktury oraz podatku VAT. Mowa o tak zwanej fakturze dwuwalutowej, w której każda kwota zostaje podana w złotówkach oraz walucie obcej.

Po wyznaczeniu umownego kursu walutowego, w fakturze ustrukturyzowanej przedsiębiorca uzupełnia pole WalutaUmowna i KursUmowny.

Jak wysłać fakturę walutową do KSeF z programu Faktura XL?

Na początku należy włączyć obsługę KSeF w programie w zakładce Przychody > KSeF poprzez nawiązanie stałego połączenia z Krajowym Systemem e-Faktur.

KseF w FakturaXL

W programie Faktura XL dostępne są 3 metody nawiązywania połączenia z Krajowym Systemem e-faktur:
1. Autoryzacja Profilem Zaufanym
2. Autoryzacja własnym podpisem kwalifikowanym
3. Token autoryzacyjny z KSeF

Zobacz pełną instrukcję jak połączyć program FakturaXL z KSeF

Następnie fakturę należy przygotować w tradycyjny sposób, a następnie wybrać opcję Wyślij do KSeF.

Wysyłanie faktury do KSeF

To niezwykle proste i intuicyjne działanie zajmuje dosłownie sekundę. Faktury trafią do systemu KSeF i od razu otrzymujemy unikalny numer faktury nadany przez Krajowy System e-Faktur. Aplikacja jest automatycznie synchronizowana z KSeF, więc numer nadawany jest błyskawicznie.

Numer faktury w KSeF
Numer dokumentu zostanie zapisany przy fakturze, co zdecydowanie ułatwi sprawowanie kontroli nad dokumentacją firmy.
Numer KseF w historii faktury

Pola dotyczące waluty (KodWaluty) i użytego kursu (KursWaluty) program FakturaXL uzupełni automatycznie, nie trzeba nic dodatkowo wypełniać.

Zobacz pełną instrukcję jak wysyłać fakturę do KSeF z programu Faktura XL


Data publikacji: 2023-12-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU